Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador. Vi har ett informationssystem om arbetsskador som bygger på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Ett komplement till anmälningarna är undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför. Undersökningarna utkommer vartannat år.

Vi redovisar och analyserar statistiska data om:

  • antalet dödsolyckor i arbetet
  • anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar
  • anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Sveriges officiella arbetsskadestatistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

EU-statistik

I EU-statistiken ingår anmälda arbetsolyckor med fler än tre sjukdagar. Jämförelse redovisas för olika branscher i Sverige och EUs samtliga medlemsländer.

Arbetsskador, rapporter

Eurostats webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-05-09