Sprängarbete

Spräng- och bergarbeten är vanliga i många olika verksamheter, till exempel i gruvor, vid byggnads- och anläggningsarbeten, berg- och grustäkter och inom skogs- och jordbruk.

Det sprängs i berget för att utvinna mineraler, vid grundläggning inför uppförande av byggnader, för att bygga tunnlar, för att lägga ner rör eller för att dra kablar. Sprängarbete innehåller ofta olika slags förberedande bergarbeten som borrning- och laddningsarbete. Att utföra spräng- och bergarbete är riskfyllt och ska utföras och ledas av personer med särskild kunskap och erfarenhet.

Arbetsmiljöverket har särskilda regler för spräng- och bergarbeten som ska följas. Det är särskilt viktigt att alla berörda på arbetsplatsen informeras om risker och hur man ska agera vid platser där sprängarbete utförs.

Gäller alla typer av sprängarbete från 1 januari 2020

Sedan den 1 januari 2020 gäller föreskrifterna om sprängarbete i sin helhet för alla typer av sprängarbete. Det undantag som fanns för så kallade ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” upphörde då att gälla.

Kunskap och erfarenhet krävs

Den som arbetar som så kallad sprängarbas ska ha dokumenterad teoretisk kunskap och ett års praktik. Med praktik avses utförande av sprängarbete under handledning. För det som kallas ”mindre komplicerade sprängarbeten” i föreskrifterna behöver sprängarbasen endast ha dokumenterad teoretisk kunskap om denna typ av sprängarbete och minst två års yrkeserfarenhet. Med yrkeserfarenhet avses erfarenhet från arbete som laddare, bergborrare eller andra yrken tätt knutna till sprängarbete.

De personer som arbetar med sprängarbeten behöver ha goda kunskaper om riskerna och hur dessa kan undvikas. Kravet på att den teoretiska kunskapen ska finnas dokumenterad kan uppfyllas genom intyg från den som utbildar. Ett sätt att ha kunskap dokumenterad är genom så kallat sprängkort.

Utöver den som spränger och leder sprängarbetet så krävs anpassade kunskaper om spräng- och bergarbete för den som:

  • borrar i berg
  • utför olika bergarbeten (till exempel rensar berg, utför förstärkning av berg)
  • hanterar, förvarar och transporterar explosiva varor
  • är maskinförare vid berg- och sprängarbeten
  • projekterar och samordnar bergarbeten.

Mer information och råd om sprängarbete kan du hitta här:

Organisationen för bergsprängningsentreprenörer och branschintressenters webbplats, öppnas i nytt fönster

SveMin, branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter, SveMin webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges bergmaterialindustri webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd krävs inom detaljplanerat område, vid transport och förvaring

För att få utföra sprängarbete inom detaljplanerat område krävs även ett särskilt tillstånd från Polisen. Det krävs tillstånd även för att få transportera och förvara explosiva varor.

Sprängarbete i arbetsmiljöplanen vid bygg och anläggning

Om arbete med sprängning sker vid byggnads- och anläggningsarbete ska det finnas beskrivet som en del av arbetsmiljöplanen.

Läs mer på våra sidor om byggnads- och anläggningsarbete

Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om sprängarbete gäller arbete i verksamhet där explosiva varor används för att utföra ett sprängarbete. Dokumentet innehåller även allmänna råd om hur föreskrifterna ska tillämpas.
Sprängarbete (AFS 2007:1), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-01-03