Fler pressmeddelanden

Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras

Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör vi 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda.

Den vanligaste orsaken till tillbud är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter.
Den vanligaste orsaken till tillbud är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter.

− Truckförare är den mest olycksdrabbade yrkesgruppen inom industrin. Truckar kör där människor rör sig, därför är det alltid en risk med en truck. Truckar används inom alla verksamheter som har någon form av lager för varor eller material. Vi kommer därför att besöka många olika arbetsplatser, säger Magnus Henriksson som är projektledare för Ett tryggt arbetsliv - Nollvision.

I den här inspektionsinsatsen utför Arbetsmiljöverket tillsyn på företag som har 5-99 anställda och som är verksamma inom trävaruindustrin, magasinering, mejerier, tillverkning av kläder samt större matvarubutiker. Tillsynsaktiviteten startar den 15 mars och pågår fram till årsskiftet.

Giltiga tillstånd och god kunskap om arbetsmiljörisker

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera truckens tekniska egenskaper och undersöker om säkerhetsutrustningen som ska höra till trucken finns på plats. Vidare inspekteras utbytbar utrustning på truckarna. Ett exempel är truckens förlängningsgafflar där det finns risk att trucken överbelastas.

Nackproblem är vanliga skador

Mellan år 2018 och 2022 har 5 877 arbetsskador, där en truck varit inblandad, anmälts till Försäkringskassan och därefter lett till sjukfrånvaro. En vanlig orsak till olycka är att föraren tappar kontrollen över trucken så att den kolliderar eller välter.  

Nackproblem är vanliga skador för truckförare. Det beror på att när hjälpmedel saknas måste truckföraren titta upp på pallar högt upp i stallaget, som också kallas pallställ. Ett annat problem är att det inte finns separerade gångar för trucktrafiken och de arbetstagare som rör sig i närheten, vilket leder till tillbud.

− Det är viktigt att ha rätt hjälpmedel, som till exempel speglar för att upptäcka rörelser kring trucktrafiken. Man kan också installera kameror som tydligt visar att ett fordon kommer för att bidra till en säkrare arbetsmiljö, säger Magnus Henriksson.

Under inspektionsinsatsen undersöker vi:

 • Att laddningsplatserna är korrekta med den säkerhetsutrustning som ska finnas samt att de är välventilerade.
 • Att stallagen har angiven maxvikt per bärplan, samt att det finns genomskjutningsskydd och påkörningsskydd där det behövs.
 • Att truckföraren har arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck. Saknas skriftligt tillstånd utgår en sanktionsavgift till arbetsgivaren.

Mer information:

https://www.av.se/truckar

Kontakt:

Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, media@av.se eller telefon 010-730 91 55

Relaterade pressmeddelanden

Förbud mot montering av solceller utan korrekt fallskydd
 • 17 april 2024
 • Pressmeddelande
 • ...

Fall från höjd är den vanligaste olycksrisken vid solcellsmontage på tak. I takt med ökad efterfrågan på solceller är det vanligt att utföra monteringsarbete, men utan korrekt fallskydd. Arbetsmiljöverket förbjuder nu Sesol AB att utföra byggnads- och anläggningsarbeten med fallrisker på två m...

Fler utstationerade arbetare 2023
 • 5 mars 2024
 • Pressmeddelande

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Utökat myndighetssamarbete mot arbetslivskriminalitet
 • 22 februari 2024
 • Pressmeddelande

Nio myndigheter samverkar i sju regionala center mot arbetslivskriminalitet. Under 2023 genomfördes drygt 3 000 gemensamma kontroller, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med år 2022. Sedan myndighetssamarbetet inleddes 2018 har nära 12 000 gemensamma kontroller genomförts. Resultatet f...

Arbetet mot hot och våld på vårdboenden ska inspekteras
 • 6 februari 2024
 • Pressmeddelande

Hot och våld är den vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro inom boenden för vård och omsorg, 2018 till 2022 låg hot och våld bakom en av fyra anmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu riksomfattande inspektioner mot hot och våld på vård- och omsorgsboenden.

Fler nyheter och pressmeddelanden