HR

HR-avdelningen är ett stöd till verksamheten i strategiska HR-frågor om organisation, ledar- och medarbetarskap och kompetensförsörjning.

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

  • ge råd och stöd till chefer i HR-frågor
  • ge råd och stöd till medarbetare
  • utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan
  • ge råd om lagar och avtal inom det arbetsrättsliga området liksom utformningen av myndighetens anställningsvillkor och lönepolitik
  • ansvara för och utarbeta former för samverkan med arbetstagarorganisationer
  • säkerställa frågor om lokalförsörjning, fysisk säkerhet och service.
Olov Augrell
Avdelningschef (HR)
Olov Augrell
Telefon: 010-730 90 00
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-03