Byggarbetsplats med lyftkranar och byggarbetare.
Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft, främst från Polen
 • 14 februari 2019
Kvinna sitter uppkrupen i pyjamas i sitt kök och arbetar med en laptop.
Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet
 • 19 februari 2019
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
 • 24 april 2019
Stressad personal inom vård och omsorg springande i korridor
Stress vanligare orsak till arbetsrelaterad dödlighet i framtiden
 • 28 maj 2019
Gipsad arm
Fler unga män anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro
 • 29 maj 2019
Ett par händer som skruvar
Fler arbetstagare omfattas av krav på medicinska kontroller
 • 1 november 2019
Bild på utlämningsställe för e-handel.
Kontroller av e-handeln inför Black Friday och jul
 • 26 november 2019
Många ungdomar jobbar som kassapersonal. Det är viktigt med en bra introduktion, för att förebygga belastningsskador.
Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras
 • 21 januari 2020
lagerhyllor med paket
Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln
 • 5 februari 2020
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
 • 24 februari 2020