Stress och press vanligare i kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg
Stress och press vanligare i kvinnodominerade yrken
  • 25 november 2020
Arbetande man blickar ut genom stort fönster
Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet
  • 24 april 2019
Bild på två unga kvinnor som arbetar på ett kafé.
Stor okunskap om farorna på jobbet
  • 30 december 2019
Allt fler anmäler att de blir sjuka av sina jobb.
Fler kvinnor anmäler att de blir sjuka av jobbet
  • 27 maj 2020
Möte om politikernas arbetsmiljöansvar i Skellefteå
  • 7 maj 2019
Arbetsplats
En säker arbetsmiljö kräver marginaler att göra fel
  • 24 februari 2020
porträttbild av kvinna
Anmälda arbetssjukdomar ökar dramatiskt
  • 13 oktober 2020
Skylt - Hälsofarliga ämnen
Riktade inspektioner mot kemiska risker i arbetet
  • 30 september 2019
Ulrika Scholander
Beslut om barriärskydd för vissa bussar
  • 30 oktober 2020
förskola
Kontroll av arbetsmiljön i alla kommuner och regioner
  • 10 mars 2020