Händer som använder digitala redskap som ligger på ett skrivbord.
Oklarheter kring den digitala arbetsmiljön
  • 1 december 2015
Människor pratar runt ett bord.
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft
  • 9 mars 2016
En bild på en grupp människor som sitter på ett möte.
Arbetsmiljöverket deltar på Forum Jämställdhet
  • 1 februari 2017
Stressad man vid sitt skrivbord sneglar ned på högen med dokument
Ettåring sätter fingret på ohälsosam stress i arbetslivet
  • 29 mars 2017
Kvinna uppe på ett vindkraftverk på 120 meters höjd
Arbetsmiljöverket granskar säkerheten i vindkraftverk
  • 20 april 2017
Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter
Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 20 oktober 2017
Ny struktur för regler förenklar arbetsmiljöarbetet
  • 6 november 2017
kvinnajobbarpa ta g
Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare
  • 7 mars 2018
Unga kvinnor jobbar i ett restaurangkök.
Tydliga skillnader i arbetsmiljö mellan tidsbegränsat och fast anställda
  • 2 oktober 2018
Röd kompressor
Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna
  • 10 april 2019