Information om upphävda föreskrifter

  • 1 januari 2015
Den 31 december 2014 upphävdes fyra föreskrifter - Avloppsanläggningar (AFS 1984:15), Manhål på vissa behållare (AFS 1985:10), Arbete på fartyg (AFS 1986:26) samt Arbete i slutet utrymme (AFS 1993:3). Idag tas frågorna omhand av andra föreskrifter som finns på av.se.

Ändringar om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker

  • 25 mars 2015
Från den 1 juni 2015 träder i kraft nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker.
En man sorterar skrivhäften med hjälp av en maskin

Arbetsmiljöverket utlyser projektplaneringsbidrag för forskning

  • 17 augusti 2015
Arbetsmiljöverket delar under hösten ut upp till 3 miljoner kronor i planeringsbidrag inför kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015.
Bild på föreskrifterna om hygieniska gränsvärden

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden

  • 12 november 2015
Arbetsmiljöverket har tagit fram nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) som börjar att gälla den 1 juni 2016. Föreskrifterna innehåller 32 nya eller sänkta nivågränsvärden och 58 nya bindande korttidsgränsvärden.
Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket, presenterar de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö på informationsträffen den 26 november.

Tre snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö

  • 19 november 2015
Under hösten 2015 och våren 2016 kommer Arbetsmiljöverket att anordna informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 26 november kommer informationsträffen att webbsändas. Inför denna svarar Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket på 3 snabba frågor om or...

Ökad tillgänglighet en vinst för alla

  • 3 december 2015
Arbetsmiljöverket har i ett projekt inspekterat och informerat arbetsgivare om hur de kan öka tillgängligheten på sina arbetsplatser. Hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning kan ofta tas bort, och åtgärder som är nödvändiga för vissa är positiva för alla, visar projektet.
Akrylnaglar med färggrann utsmyckning.

Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister

  • 3 december 2015
Limmet som används för fransar och naglar på skönhetssalonger innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär. Därför är det extra viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder.
Kollage som visar exempel på farliga eller bristfälliga produkter (OBS. Produkterna på bilden har inget med innehållet i texten att göra.

Anmälan av farliga produkter

  • 14 december 2015
Arbetsmiljöverket har lanserat en ny e-tjänst för att anmäla farliga eller bristfälliga produkter. Det kan röra sig om exempelvis maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, stegar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk.
Boel Callermo som är projektägare på Arbetsmiljöverket för Kvinnors arbetsmiljö, ett uppdrag som kommer att fortsätta även under 2016 med fokus på att förmedla den kunskap som samlats in under projektets gång.

Genusperspektiv i organisationen har betydelse

  • 23 december 2015
Kunskap om genusfrågor har betydelse för en god arbetsmiljö för både kvinnor och män. Det var det viktigaste budskapet vid konferensen ”Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden” som Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna gemensamt ordnat.
Bild på två ändringsföreskrifter - tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).

Två nya ändringsföreskrifter inom området trycksatta anordningar

  • 15 januari 2016
Arbetsmiljöverket har tagit fram två ändringsföreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).