Ändringar om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker
  • 25 mars 2015
Akrylnaglar med färggrann utsmyckning.
Allergirisker för nagelskulptörer och fransstylister
  • 3 december 2015
Process- och kemiintensiva företag
Högriskföretag inspekteras av Arbetsmiljöverket
  • 2 februari 2016
Människor pratar runt ett bord.
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö träder i kraft
  • 9 mars 2016
En bild på en grupp människor som sitter på ett möte.
Arbetsmiljöverket deltar på Forum Jämställdhet
  • 1 februari 2017
kvinna i industrilokal
Brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö
  • 1 juni 2017
Upp för arbetsolyckor och ner för arbetssjukdomar
  • 7 juni 2017
Bild på en massa olika arbetsmiljöföreskrifter
Översyn av regelverk ska underlätta arbetsmiljöarbetet
  • 20 oktober 2017
Ny struktur för regler förenklar arbetsmiljöarbetet
  • 6 november 2017
Höns i fabrik utfodras
Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö
  • 14 september 2018