Fler nyheter

Rapport om skyddsombud till regeringen

  • 29 april 2024

Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.

Personer som sitter vid ett mötesbord och diskuterar. I bakgrunden finns en skärm med en projektion med rubriken "SAM ur ett helhetsperspektiv".

I höstas gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan leda till att fler arbetstagare vill engagera sig i rollen som skyddsombud. Arbetsmiljöverket har nu lämnat rapporten, som bland annat baseras på en undersökning med representanter från arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna. Enligt regeringens uppdrag ska Arbetsmiljöverket inte lämna förslag på författningsändringar, så rapporten utgår från dagens regler.

– Skyddsombuden har en central roll i arbetet för att lyckas med en god arbetsmiljö. De behöver få de förutsättningar som krävs för att fler ska vilja och kunna engagera sig i rollen som skyddsombud. Det är till exempel viktigt att arbetsgivaren har rutiner för arbetsmiljöarbete där skyddsombuden är med och att det finns en god samverkan ute på arbetsplatserna, säger Håkan Olsson, senior rådgivare på Arbetsmiljöverket.

Cirka 96 000 skyddsombud

Alla företag med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. I dag finns cirka 96 000 skyddsombud som är utsedda av de fackliga organisationerna, enligt deras egen statistik. I den siffran ingår inte skyddsombud som är utsedda direkt av arbetstagarna. Det är i första hand fackliga organisationer som brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren som utser skyddsombud, om det inte finns någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Uppgifter över samtliga skyddsombud i Sverige finns inte samlade på ett ställe.

Förutsättningarna för skyddsombud beror på flera faktorer

Flera faktorer spelar in när det gäller att få arbetstagare att vilja och kunna bli skyddsombud – både hos individen, ute på arbetsplatserna och på arbetsmarknaden i stort.
En viktig förutsättning är att det finns en positiv bild av rollen som skyddsombud, enligt den undersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra. Stöd och uppskattning från kollegor och arbetsgivare, kunskap, tid att utföra sitt uppdrag och ett gott samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare lyfts också fram. Här kan förutsättningarna se olika ut lokalt, beroende på till exempel bransch och storlek på verksamhet.

Viktigt med utbildning, nätverk och information

– Arbetsmarknadens parter gör mycket redan i dag för att skapa goda förutsättningar för skyddsombud. Vi är övertygade om att de har den kunskap och de forum som behövs för att göra ännu mer, till exempel när det gäller att erbjuda utbildning och nätverk för skyddsombuden, säger Håkan Olsson.

Regler om skyddsombud finns i arbetsmiljölagens kapitel 6, en del av lagen där Arbetsmiljöverket inte har befogenhet att ställa krav.

– Vi på Arbetsmiljöverket har mycket kontakter med skyddsombud och vi ser över vad vi kan göra mer inom ramen för vårt uppdrag. Det kan handla om vår information kopplad till skyddsombud eller hur vi bidrar till att skyddsombuden deltar vid våra planerade inspektioner, säger Håkan Olsson.

Situationen på arbetsmarknaden påverkar

Rapporten slår fast att situationen på arbetsmarknaden och hur den utvecklas framöver påverkar viljan och möjligheten att engagera sig som skyddsombud. Inslag av arbetslivskriminalitet minskar till exempel förutsättningarna.

– Det finns delar av arbetsmarknaden med påtagliga arbetsmiljöbrister, där det saknas både ett systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombud. Det här är förstås oacceptabelt, säger Håkan Olsson.

Läs rapporten

Återrapportering av regeringsuppdraget om att fler ska vilja engagera sig som skyddsombud, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Fler nyheter