Fler nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg

  • 21 september 2023

Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.

För att få utföra vissa arbeten krävs att arbetstagaren har ett så kallat tjänstbarhetsintyg som visar att hen har förutsättningar att klara av den ökade risk för ohälsa och skada som deras arbete innebär. Det är en läkare med särskild kompetens som efter en undersökning bedömer om arbetstagarens hälsa är tillräckligt god och utfärdar intyget.

De nya undersökningarna ska ge säkrare hälsobedömningar

I stället för det nuvarande kravet på att läkarundersökningen ska omfatta arbetsprov med EKG-registrering krävs från och med 1 januari 2024 följande undersökningar:

  • EKG-registrering i vila.
  • Bestämning av blodfetter.
  • Kardiovaskulär riskbedömning. För arbetstagare över 40 år ska ett vedertaget riskskattningsverktyg användas som en del i bedömningen.
  • Tilläggsundersökning för individer med förhöjd kardiovaskulär risk.

Syftet med de nya kraven är att du som läkare ska kunna göra en säkrare bedömning av arbetstagarens hjärta och kärl.

Läkare kan besluta om ytterligare undersökningar

Utöver de nya kraven på undersökningar ska du som läkare fortfarande besluta om ytterligare undersökningar som du bedömer behövs för din bedömning för tjänstbarhetsintyg. Det kan till exempel vara för att kunna värdera en arbetstagares kondition och fysiska arbetsförmåga. Du kan alltså fortfarande besluta att genomföra arbetsprov (med eller utan EKG-registrering), även om det inte längre blir obligatoriskt.

Läs mer om de nya kraven i våra regler:

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg (RAP 2022:2), pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
  • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Fler nyheter