Fler nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022

  • 23 februari 2023

Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.

Omslaget till Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022. Det visar en husfasad med texten När Henke målade den här väggen fick han inte ont i axeln, följt av Arbetsmiljöverkets logotyp.

På grund av coronarestriktionerna i början av 2022 fick vi fortsätta att göra inspektioner på distans.

Det totala antalet förrättningar blev nästan 24 000 förra året. Det är en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2021.

– Det betyder att vi nu är på väg mot samma nivåer som vi hade innan pandemin, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har tillsammans med åtta andra myndigheter och Europol genomfört två kontrollveckor för att upptäcka och identifiera människoexploatering. En av veckorna fokuserade på arbetslivskriminalitet kopplat till flyktingvågen från Ukraina.

Regelförnyelsen och uppdrag om visselblåsning

Arbetet med en ny regelstruktur och digitaliseringen av våra regler har fortsatt under 2022. Vi kommer ta beslut om en ny regelstruktur under 2023.

I december 2021 började en ny lag att gälla om skydd för så kallade visselblåsare.  Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att bli tillsynsmyndighet för att kontrollera att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

– Vi har inrättat både interna och externa visselblåsarfunktioner och har i omgångar informerat om visselblåsning på vår webbplats. Vi har även fördelat statsbidrag till organisationer som arbetar för att motverka missförhållanden i arbetslivet, säger Erna Zelmin.

Verksamhetens mål uppfyllda

Bedömningen för 2022 är att vi uppfyllt målen för verksamheten och de politiska målen för arbetslivspolitiken. Nu fortsätter arbetet med att förebygga olycksfall och ohälsa på jobbet.

– Alla ska så långt som möjligt vara inkluderade i arbetslivet, trivas på jobbet och få komma hem friska och krya efter arbetspassets slut. Nu fortsätter vi arbetet enligt vår vision att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin.

Årsredovisning 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter