Fler nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022

  • 23 februari 2023

Året har präglats av den fortsatta coronapandemin i början av året och det förändrade säkerhetspolitiska läget. I dag publicerar vi Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2022 på av.se.

Omslaget till Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2022. Det visar en husfasad med texten När Henke målade den här väggen fick han inte ont i axeln, följt av Arbetsmiljöverkets logotyp.

På grund av coronarestriktionerna i början av 2022 fick vi fortsätta att göra inspektioner på distans.

Det totala antalet förrättningar blev nästan 24 000 förra året. Det är en ökning med drygt 30 procent jämfört med 2021.

– Det betyder att vi nu är på väg mot samma nivåer som vi hade innan pandemin, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har tillsammans med åtta andra myndigheter och Europol genomfört två kontrollveckor för att upptäcka och identifiera människoexploatering. En av veckorna fokuserade på arbetslivskriminalitet kopplat till flyktingvågen från Ukraina.

Regelförnyelsen och uppdrag om visselblåsning

Arbetet med en ny regelstruktur och digitaliseringen av våra regler har fortsatt under 2022. Vi kommer ta beslut om en ny regelstruktur under 2023.

I december 2021 började en ny lag att gälla om skydd för så kallade visselblåsare.  Arbetsmiljöverket fick i uppdrag att bli tillsynsmyndighet för att kontrollera att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

– Vi har inrättat både interna och externa visselblåsarfunktioner och har i omgångar informerat om visselblåsning på vår webbplats. Vi har även fördelat statsbidrag till organisationer som arbetar för att motverka missförhållanden i arbetslivet, säger Erna Zelmin.

Verksamhetens mål uppfyllda

Bedömningen för 2022 är att vi uppfyllt målen för verksamheten och de politiska målen för arbetslivspolitiken. Nu fortsätter arbetet med att förebygga olycksfall och ohälsa på jobbet.

– Alla ska så långt som möjligt vara inkluderade i arbetslivet, trivas på jobbet och få komma hem friska och krya efter arbetspassets slut. Nu fortsätter vi arbetet enligt vår vision att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, säger Erna Zelmin.

Årsredovisning 2022, pdf, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Vår tipstjänst har utvecklats och byter nu namn
  • 22 mars 2023
Vi har utvecklat vår e-tjänst Tips och arbetstagares anmälan. Samtidigt byter den även namn till Tipsa om risker i arbetsmiljön. Den nya versionen ska underlätta för dig som vill tipsa oss om risker i arbetsmiljön på din egen eller andras arbetsplats.
Stor satsning för att förebygga vibrationsskador
  • 8 mars 2023
Vibrationsskador från handhållna maskiner är ett återkommande problem. Arbetsmiljöverket kommer därför att inleda marknadskontroll, inspektioner på arbetsplatser och informationsinsatser. Syftet är att höja kunskapen för att minska antalet vibrationsskador orsakade av handhållna maskiner.
Arbetsmiljöverket utövar inte tillsyn över samverkansreglerna i arbetsmiljölagen (AML)
  • 1 mars 2023
Ett beslut av en intern rättslig utredning, med uttalanden om skyddsombudens uppgifter, har väckt reaktioner och förorsakat oklarheter. Arbetsmiljöverket ska inte bedöma eller ta ställning till frågor om innehållet i skyddsombuds uppdrag och väljer därför att upphäva beslutet.
Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön
  • 15 februari 2023
Digitaliseringen kan skapa både möjligheter och utmaningar på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har låtit forskare göra en studie av vårdinsatser på distans. Den visar att digitaliseringen inneburit både positiva och negativa effekter på arbetsmiljön. Nu fortsätter Arbetsmiljöverket att fokusera p...
Fler nyheter