Fler nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar små företag

  • 18 september 2023

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

En bild på två män och en kvinna under ett möte.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera företag med 1–49 anställda som är relativt nystartade. Totalt handlar det om över 1000 inspektioner till och med mars 2024.

Anledningen är att undersökningar som vi genomfört i företag med få anställda, visar att de generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöarbetet sköts ofta när något uppstår, när någon har skadats eller när företaget har fått krav från oss på att åtgärda något. Företagen tar vanligen inte aktivt själva del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Företagen ska komma vidare i sitt arbetsmiljöarbete

Det grundläggande syftet med alla inspektioner som Arbetsmiljöverket gör, är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Vi undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna.

– I just den här inspektionsinsatsen vill vi dessutom se till att arbetsgivarna vet vilket ansvar de har för arbetsmiljön och öka deras kunskap om arbetsmiljölagen och våra regler. Meningen är att företagen ska påbörja ett arbetsmiljöarbete genom att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Om de redan har kommit igång, så ska de ta ett steg vidare utifrån där de befinner sig i dag, säger Annika Schmidt, projektledare på inspektionsavdelningen.

Mer om inspektionen:

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska arbetsgivaren organisera, genomföra och följa upp organisationens arbetsmiljöarbete. SAM är ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Om små företag

  • Små företag omfattar enligt SCB:s företagsregister 1–49 anställda.
  • Det finns nästan 300 000 små företag i Sverige.
  • De utgör merparten (cirka 97 procent) av företagen i det privata näringslivet.
  • Små företag har tillsammans över 1,4 miljoner anställda, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla som förvärvsarbetar.

Källa: SCB – Företagsregistret. Antal företag per den 30 november 2022, SCB sammanställt av Ekonomifakta.

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Center mot arbetslivskriminalitet startar i Norrköping
  • 21 juni 2023
Ett nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Norrköping. Det är landets tredje center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.
Fler nyheter