Fler nyheter

Arbetsmiljöverket inspekterar små företag

  • 18 september 2023

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

En bild på två män och en kvinna under ett möte.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera företag med 1–49 anställda som är relativt nystartade. Totalt handlar det om över 1000 inspektioner till och med mars 2024.

Anledningen är att undersökningar som vi genomfört i företag med få anställda, visar att de generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöarbetet sköts ofta när något uppstår, när någon har skadats eller när företaget har fått krav från oss på att åtgärda något. Företagen tar vanligen inte aktivt själva del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Företagen ska komma vidare i sitt arbetsmiljöarbete

Det grundläggande syftet med alla inspektioner som Arbetsmiljöverket gör, är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Vi undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna.

– I just den här inspektionsinsatsen vill vi dessutom se till att arbetsgivarna vet vilket ansvar de har för arbetsmiljön och öka deras kunskap om arbetsmiljölagen och våra regler. Meningen är att företagen ska påbörja ett arbetsmiljöarbete genom att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Om de redan har kommit igång, så ska de ta ett steg vidare utifrån där de befinner sig i dag, säger Annika Schmidt, projektledare på inspektionsavdelningen.

Mer om inspektionen:

Inspektion av systematiskt arbetsmiljöarbete i små företag

Om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Genom att följa SAM ska arbetsgivaren organisera, genomföra och följa upp organisationens arbetsmiljöarbete. SAM är ett lagstadgat ledningssystem för att alltid förbättra arbetsmiljön och skapa en arbetsplats där ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.

Om små företag

  • Små företag omfattar enligt SCB:s företagsregister 1–49 anställda.
  • Det finns nästan 300 000 små företag i Sverige.
  • De utgör merparten (cirka 97 procent) av företagen i det privata näringslivet.
  • Små företag har tillsammans över 1,4 miljoner anställda, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla som förvärvsarbetar.

Källa: SCB – Företagsregistret. Antal företag per den 30 november 2022, SCB sammanställt av Ekonomifakta.

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverket handlägger händelser på Northvolt
  • 12 juli 2024
Några tragiska händelser har nyligen drabbat personer som arbetade på batterifabriken Northvolt. De utreds av flera olika myndigheter. Situationen väcker många frågor även till Arbetsmiljöverket.
Håkan Olsson blir särskild utredare för regeringens arbetsmiljöstrategi
  • 5 juni 2024
Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff i dag.
Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Fler nyheter