Vibrationer

Vibrationer är ett återkommande problem på de arbetsplatser som Arbetsmiljöverket inspekterar. Därför vill vi här ge grundläggande information om vilka regler som gäller och hur vibrationer kan förebyggas.
Tillverkningsindustri snickeri (Fotograf: Mia Åkermark)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer. 

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att föreskrifterna om vibrationer följs, men arbetstagaren kan också behöva veta vilka regler och riktlinjer som gäller. 

Visste du att:

 • vibrationsexponeringen bestäms av både vibrationernas styrka och av den tid man utsätts för dem.
 • genom att halvera vibrationernas styrka hos en maskin kan arbetstiden ökas fyra gånger innan man kommer upp i samma exponering.
 • du aldrig ska hålla i slagmejseln eller mutterhylsan vid arbete eftersom skaderisken då ökar avsevärt.
 • tillverkaren eller leverantören ska ange i bruksanvisningen hur mycket maskinen vibrerar.

Vibrationer är vanliga inom följande yrkesgrupper:

 • snickare
 • montörer och mekaniker
 • reparatörer
 • plåtslagare
 • betongarbetare
 • maskinförare
 • fordonsförare 

Föreskrifter 

Smältsvetsning och termisk skärning (AFS 1992:9), föreskrifter

Arbete i motorbranschen (AFS 1998:08), föreskrifter

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02), föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01), föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3), föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:05), föreskrifter

Vibrationer (AFS 2005:15), föreskrifter

Maskiner (AFS 2008:03), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1), föreskrifter

Broschyrer och böcker om minskning av vibrationer i jobbet

Foldern Minska vibrationerna i jobbet (ADI 633) sammanfattar på fyra sidor det viktigaste av den här sidans innehåll.

Minska vibrationerna i jobbet - det lönar sig för både arbetsgivare och arbetstagare (ADI 633), broschyr

Mer information om vibrationer och vad man kan göra för att minska skaderiskerna kopplat till vibrationer finns att läsa i Arbetsmiljöverkets bok Vibrationer i arbetet – hur du minskar risken för skador, H 395.

Vibrationer i arbetet - hur du minskar risken för skador, bok

Kunskapssammanställning

Arbete och helkroppsvibrationer – hälsorisker, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Länkar med information om vibrationer

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet som förmedlar kunskap kring arbetsmiljöfrågor. Här finns information om vibrationer.

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s guide på svenska till direktiv om vibrationer i arbetslivet 2002/44/EG.

EUs bookshop webbplats, öppnas i nytt fönster

Umeå universitet har en databas för vibrerande maskiner. 

Umeå universitets webbplats (Databas), öppnas i nytt fönster

SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, har en lång erfarenhet och stor bredd när det gäller mätning och bedömning av vibrationer.

SP, Sveriges tekniska forskningsinstituts webbplats, öppnas i nytt fönster

SMP, Svensk Maskinprovning AB, har tagit fram en utvärderingsmodell, grundat på mätdata, för att ge lantbrukare en möjlighet att uppskatta vibrationsexponeringen han/hon utsätts för under en arbetsdag.

SMP, Svensk Maskinprovning ABs webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket samlat Sveriges Kommuner och Landsting, ett antal kommuner och kollektivtrafikhuvudmän med intresseorganisation samt arbetsgivare- och arbetstagarrepresentanter i branschen i ett gemensamt projekt som heter "Bussar och gupp". Se hela trycksaken Bussar och gupp eller läs sammanfattningen av broschyren Bussar och grupp

Bussar och gupp - utgångspunkter, avsikter och fakta, broschyr, pdf, öppnas i nytt fönster

Bussar och gupp - ett samverkansprojekt, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbets- och miljömedicinska kliniker finns i hela landet och vibrationer är ett av deras ämnesområden. Läs deras senaste broschyr Vägen Framåt.

Vägen framåt, Södra sjukvårdsregionens webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-11-23