Se samtliga broschyrer

Information om utstationering (ADI 712), broschyr

Med utstationering menas att en arbetsgivare skickar en eller flera arbetstagare till ett annat land för att arbeta där under en begränsad tid. Arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas en mottagare av tjänsterna i det andra landet. Om arbetstagaren blir anställd av ett företag som är registrerat i Sverige är det inte utstationering.

Senast uppdaterad 2021-07-02