Informacja o pracownikach delegowanych

Oddelegowanie znaczy, że pracodawca wysyła jednego lub więcej pracowników do innego kraju, aby tam pracować przez ograniczony czas. Pracodawca świadczy usługi transgraniczne, a w drugim kraju musi być odbiorca usług. Jeśli pracownik jest zatrudniony przez firmę zarejestrowaną w Szwecji, nie ma oddelegowania.

Last updated 01.07.2021