Om arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel skyddsombudens verksamhet.

Bild från kemikalieåtervinning i Bromma

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska 
  • fysiska 
  • arbetsorganisatoriska  
  • sociala   
  • arbetets innehåll 

Arbetsmiljölagen, riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Våra föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Regering och riksdag

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. Regeringen kan däremot besluta om kompletterande regler, till exempel arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning förnyas hela tiden. 

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på riksdagens webbplats.

Dokument och lagar på riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen (H8), bok

bild från en myllrande gågata med infällt paragraftecken
I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetsmiljölagen. Boken innehåller hela lagtexten samt arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljölagen lägger grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljölagen (H8), bok

Arbetsmiljölagen, presentation

Powerpoint Arbetsmiljölagen
Den här presentationen lyfter fram de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Till bilderna finns ett handledarhäfte som hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen.
Arbetsmiljölagen, presentation

Senast uppdaterad 2023-10-15