Kunskapssammanställningar, översikt

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6), kunskapssammanställning

Denna kunskapssammanställning ger kunskap om röstergonomi för att förbättra arbetsmiljön och även rösthälsan för personer med röstkrävande arbeten.

Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi, kunskapssammanställningar
Yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi (RAP 2011:6), kunskapssammanställning

Rösten som arbetsredskap är viktigare än vad vi tror. Idag vet vi vilka risker som rösten kan utsättas för i arbetsmiljön och därför också hur yrkesrelaterade röstproblem kan förebyggas.

Kunskapssammanställningen beskriver den aktuella forskningen kring yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi.

Ungefär en tredjedel av den yrkesverksamma befolkningen i Sverige har arbeten där rösten är ett mycket viktigt och nödvändigt redskap.

  • Yrken som har stora krav på rösten är lärare, instruktörer, telefonister, säljare, artister, politiker, personal på kundkontaktcentrum, jurister och poliser med flera.
  • Omständigheter i arbetsmiljön kan underlätta eller försvåra, både för den som använder rösten och för den som lyssnar. Bullernivå, luftkvalitet, akustiken i rummet, arbetsställning och teknisk utrustning är exempel på sådana faktorer. Därför är det viktigt med information och utbildning om röstergonomi för att rösten ska fungera så bra som möjligt.
  • Om inte arbetsmiljön är bra för rösten kan en röststörning utvecklas med symtom som rösttrötthet, ansträngdhet, smärta i halsen, svag röst och heshet.
  • Det är flest kvinnor som får yrkesrelaterade röstproblem.

– Det är idag ovanligt att personer med röstkrävande arbeten får förebyggande utbildning i röstergonomi via sina arbetsplatser. Det är tyvärr också ovanligt att personer med yrkesrelaterade röstproblem får rätt hjälp, i tidigt skede, och att arbetsmiljöns påverkan uppmärksammas och åtgärdas, säger docent Maria Södersten, en av författarna till kunskapssammanställningen.

Kunskapssammanställningen publicerades 2011.

Författare: Maria Södersten, docent vid CLINTEC, enheten för logopedi, Karolinska institutet och Christina Lindhe, leg logoped och medicine magister vid företaget Röstkonsult Christina Lindhe AB.

Presentation av kunskapssammanställningen

Senast uppdaterad 2023-07-12