Kunskapssammanställningar, översikt

Dödsolyckor i arbetslivet, delrapport 2 (RAP 2017:3), kunskapssammanställningar

Varje år dör 40–50 personer på sitt arbete i Sverige. I två kunskapssammanställningar granskar forskare statistiken över dödsolyckor och andra svårare olyckor för att se hur den kan användas för att prioritera åtgärder som kan minska antalet dödsfall och svårare olycksfall i arbetet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-12