Se samtliga rapporter

Digital arbetsmiljö, en kartläggning (RAP 2015:17), kunskapssammanställning

I den här rapporten kartläggs kunskapsläget om digitala arbetsmiljöproblem i arbetslivet.

Digital arbetsmiljö rappport 2015:17
Digital arbetsmiljö, en kartläggning (RAP 2015:17)

Allt fler utför sina arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg. Med digital teknik utvecklas arbeten på ett helt nytt sätt. Digitala arbetsmiljöproblem blir därför allt viktigare att studera, förstå, åtgärda och förebygga. För att förbättra den digitala arbetsmiljön behövs kunskap, nya metoder och rutiner.

Kartläggningen är framtagen av en forskargrupp i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Uppsala universitet. Ansvarig projektledare var professor Jan Gulliksen, KTH. Vid ett seminarium hösten 2015 presenterades olika aspekter av digitala arbetsmiljöer och digitala arbetsmiljöproblem, med ett särskilt fokus på svenska förhållanden.

Senast uppdaterad 2023-07-12