Arbetsrelaterad dödlighet i Sverige

Varje år dör cirka 3000 personer i förtid på grund av sjukdomar eller skador till följd av jobbet. Här kan du ta del av beräkningar av hur många liv som varje år förkortas av vissa riskfaktorer i arbetsmiljön.

På uppdrag av Arbetsmiljöverket har forskare beräknat hur många liv som förkortas av vissa riskfaktorer i arbetsmiljön. Beräkningarna hittar du i två rapporter från 2019. En uppdatering av kunskapen finns dessutom i rapporten "Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige – en uppdatering av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4".

Du får en sammanfattning av den senaste rapporten i den filmade pressträffen som var den 23 mars 2023. Där medverkar bland andra Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin och rapportförfattaren Bengt Järvholm. Bengt är senior professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin/hållbar hälsa, Umeå universitet.

Se den inspelade pressträffen 23 mars 2023 om arbetsrelaterade dödsfall i Sverige

Presentation av rapporten Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige – en uppdatering av Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4, pdf, öppnas i nytt fönster

Ohälsosam arbetsbelastning vanligare orsak till dödlighet, pressmeddelande

Några av riskfaktorerna som forskarna har undersökt:

  • stress (ohälsosam arbetsbelastning)
  • skiftarbete
  • damm
  • asbest
  • kvarts
  • motoravgaser
  • passiv rökning
  • buller
  • ihållande fysiskt tungt arbete.

Filmer om arbetsrelaterad dödlighet

Filmer om arbetsrelaterad dödlighet på grund av vissa riskfaktorer, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler kunskapssammanställningar

Här kan du ta del av en tidigare kunskapssammanställning om den arbetsrelaterade dödligheten i hjärt- och lungsjukdomar samt cancer.

Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige, rapport 2010:3, pdf, öppnas i nytt fönster

Du kan även ta del av två kunskapssammanställningar om dödsolyckor i arbetslivet.

Dödsolyckor i arbetslivet

Senast uppdaterad 2023-05-22