Alla avsnitt av Hallå arbetsmiljö

Hallå arbetsmiljö! avsnitt 1 - Inspektion

I det här avsnittet får vi lära känna programledarduon Fredrik Berling och arbetsmiljöinspektör Ann-Caroline "Carro" Kostet. Vi får veta hur vardagen ser ut för en arbetsmiljöinspektör och vilka utmaningar som lurar ute på svenska arbetsplatser.

Ann-Caroline Kostet och Fredrik Berling

Carro: Jag tror att man kan få en bild av oss att vi kommer dit och vi hittar fel och ställer krav och så. Men vi är ju också väldigt intresserad av att det här ska bli bättre och att man ska ha kunskap och kunna bedriva en bra arbetsmiljö. De flesta vill följa reglerna men ganska ofta har man kanske inte koll på alla föreskrifter och då är det ju att man behöver den kunskapen.

Kvinnlig röst: Hallå arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket

Fredrik: Hej och välkommen till den första delen i den här serien poddar från Arbetsmiljöverket. Den ska ge er lyssnare information och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om risker som kan finnas på din arbetsplats och hur du kan jobba med dem.

Varje dag är Arbetsmiljöverket ute på arbetsplatser runt om i landet där deras inspektörer och experter delar med sig av sina kunskaper. I podden kommer vi att få ta del av den kunskapen genom fakta och experter som uttalar sig.

Eftersom det här är den första delen passar det bra att temat är det som nog de flesta av oss förknippar med Arbetsmiljöverket, nämligen inspektioner. Vem gör inspektionerna? Hur går de till? Vilka är det som inspekteras? Och vad gäller om det finns brister i arbetsmiljön? Jag heter Fredrik Berling och kommer att vara er programledare. En som är helt utan brister det är min, från och med nu, ständiga kollega, bisittare och expertkommentator Ann-Caroline Kostet. Hej!

Carro: Hej Fredrik.

Fredrik: Har du blivit presenterad som helt utan brister någon gång?

Carro: Nej det har jag inte. Det känns tufft det här.

Fredrik: Jaha det blir det höga krav plötsligt. Ja förväntningarna är stora. Carro, du är ju faktiskt inspektör på Arbetsmiljöverket. Hur länge har du varit det?

Carro: I snart fyra år.

Fredrik: Vad gjorde du innan?

Carro: Jag har bland annat varit skyddsombud, huvudskyddsombud i 7 år på heltid. Och arbetsmiljöspecialist innan jag började på Arbetsmiljöverket.

Fredrik: Jag tycker över huvud taget att de här sakerna ska bli väldigt spännande för det är mycket viktiga saker förstår jag.

Carro: Ja det är det.

Fredrik: Varför valde du att bli inspektör?

Carro: Jag har redan tidigt i mitt yrkesliv alltid varit intresserad av arbetsmiljöfrågor och det var också därför jag blir skyddsombud. När jag sedan blev skyddsombud så kände jag att när vi träffar Arbetsmiljöverket ute på inspektioner så kände jag att det här verkligen är ett arbete jag skulle kunna tänka mig att göra. Jag tänker att man spenderar ju den mesta av sin vakna tid på sin arbetsplats. Då ska vi ha det bra, vi ska ha det säkert, vi ska ha det tryggt. Jag tänker att det jobbet jag gör som inspektör - min förhoppning är ju att jag bidrar till att det blir bättre ute på våra arbetsplatser.

Fredrik: Vad krävs då för att få bli inspektör?

Carro: Vi som jobbar på Arbetsmiljöverket som inspektörer har ju väldigt olika bakgrund. Det är för att vi ska spegla arbetslivet. Vi har till exempel ergonomer, vi har sjuksköterskor och jag själv är beteendevetare. Man ska också ha en viss arbetslivserfarenhet, man ska ha sett hur det fungerar och så. Sen är det också viktigt att man som inspektör kan lyssna, för mycket handlar om att lyssna in dem vi är ute och inspekterar. Att man vågar ta beslut och att man kan anpassa sig efter olika situationer. Vi vet ju aldrig vem vi möter när vi kommer ut, hur de är, vad det är för en arbetsplats och vilka risker de har. Att man går in med ett öppet sinne och utgår från det.

Jag har fått klättra upp i trapptorn, 15 meter upp i luften, och de har varit lite svajigt. Upp för att kolla hur säkerheten ser ut på tak. Det kan jag göra ena dagen och andra dagen kan jag besöka en återvinningsstation och tredje dagen kan jag vara och kolla in äldreomsorgen. Så det kan vara väldigt olika vad vi möter när vi ute. Det roliga är variationen.

Fredrik: Vad är det galnaste du varit med om?

Carro: En intressant inspektion jag var ute på var när jag fick lära mig vad som händer med allt vi spolar ut i vårt avlopp – ett reningsverk. Då fick jag gå igenom hela anläggningen och så berättade de om hela processen vad som händer tills det blir rent vatten igen och det var väldigt intressant. Så vi får som inspektörer lära oss väldigt mycket om arbetslivet och de olika arbetsplatserna vi besöker.

Fredrik: Just det, innan vi går vidare så ska vi få lite snabbfakta om det här med inspektioner.

Kvinnlig röst: Arbetsmiljöverket grundades 1890 som en konsekvens industrialismens framfart. I takt med att antalet fabriker och industrier ökade explosionsartat följde även sjukdomar, olyckor och dödsfall i spåren, och det i så pass hög utsträckning att riksdag och regering kände sig tvingad att ingripa. För att kontrollera säkerheten och ge rådgivning kring arbetsmiljö inrättade man Yrkesinspektionen. Under Yrkesinspektionens första år inspekterades 276 arbetsplatser. Arbetsmiljöverket genomför inspektioner. Om det finns brister kan Arbetsmiljöverket ställa krav, det gör de i sina inspektionsmeddelanden. Sedan gör de återbesök för att kontrollera att arbetsgivarna åtgärdat bristerna. De mest inspekterade branscherna 2018 var bygg, tillverkning, handel, vård och omsorg, hotell och restaurang.

Fredrik: Hur många inspektioner genomförs numera varje år?

Carro: Vi genomför cirka 27 000 förrättningar och det innebär att vi gör ett första besök, en inspektion, att vi gör uppföljningar på vissa av inspektionerna och också att vi kan vara ute i andra sammanhang. Vi har kampanjer ibland där vi antingen inspekterar eller informerar. Totalt sett så är det 27 000 förrättningar om året.

Fredrik: Hur många är ni?

Carro: Vi är strax under 300 inspektörer och är utspridda i hela landet.

Fredrik: Ni har att göra helt enkelt?

Carro: Vi har att göra. Det finns väldigt många företag i Sverige så vi hinner inte besöka alla.

Fredrik: De mest inspekterade branscherna som nämndes återkommer vi till om en stund, men det du arbetar med är ju ingen enkel uppgift. Det kräver kunskaper kan jag tänka mig.

Carro: För att kunna arbeta som inspektör får vi en internutbildning när vi blir anställda. Vi får lära oss arbetsmiljölagstiftningen och hur det är att jobba på en myndighet. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vi får också praktiskt lära oss att inspektera. För det kan vara väldigt komplext när vi kommer ut och det kan vara många risker och många områden som vi stöter på ute på arbetsplatser. Vi får en gedigen utbildning och sedan går vi ut på inspektion ihop med en erfaren kollega för att lära oss det praktiska innan vi får gå ut själva.

Fredrik: Och sen när ni kan stå på egna ben, är ni ensamma då när ni är ute och inspekterar?

Carro: För det mesta inspekterar vi ensamma. Är det lite större aktiviteter så är vi två inspektörer och det är för att stötta och hjälpa varandra. Det kan bli väldigt mycket man inspekterar om det är stora områden och då behöver man vara två. Det kan också vara att det är högriskinspektioner eller myndighetsgemensamma inspektioner.

Fredrik: Vad är det?

Carro: Det är när vi går ut och inspekterar med andra myndigheter. Vi har ett samarbete med andra myndigheter.

Fredrik: Det låter som att det kräver en egen podd.

Carro: Ja det är mycket att berätta om det, så att det tycker jag absolut.

Fredrik: Då bestämmer vi det, det är ju jättebra. Du nämnde arbetsmiljölagen, berätta mer. Vad är det för något?

Carro: Det är den övergripande lagstiftningen, en ramlag. Den säger egentligen i stort sätt att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall på sitt arbete. Men också att arbetet ska anpassas efter människan och inte tvärtom, att människan ska anpassa sig efter arbetsmiljön. Men den är inte så detaljerad den här lagstiftningen utan vi har tagit fram föreskrifter som mer förtydligar vad som gäller kring vad arbetsgivaren måste uppfylla på olika områden. Det kan till exempel vara bygg- och anläggningsarbete, det kan vara belastningsergonomi, det kan vara risk för fall. Eftersom att den är övergripande skriven så blir det ju svårt att i praktiken veta vad den innebär för arbetsgivaren.

Robot: ”Arbetsmiljölagen kapitel 3, första paragraf - Allmänna skyldigheter. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Kapitel 3, paragraf 2. Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.”

Carro: Ytterst ligger alltid ansvaret hos arbetsgivaren och de ska ha koll på arbetsmiljölagstiftningen och veta vad som gäller inom sitt område. Man omfattas inte av alla föreskrifter på en arbetsplats men de man omfattas av ska man ha koll på.

Fredrik: Uppfattar du att man har det som arbetsgivare?

Carro: Det är blandat när vi kommer ut. Ganska ofta han man kanske inte koll på alla föreskrifter men man har koll på vissa. Men sen när man går runt och gör inspektioner så dyker det upp saker som man pratar om och då behöver man den kunskapen om man inte har den sen innan.

Fredrik: Hur tas ni emot då?

Carro: Det är också olika. Jag har ju den erfarenheten att man för det mesta blir väl mottagen när man kommer. De tycker att det är bra att vi kommer ut. Ibland så är man kanske lite nervös. Vad innebär detta? Vad är det vi ska titta på? Jag tror att man kan få en bild av att vi kommer dit och hittar fel och ställer krav. Vi är också väldigt intresserad av att det här ska bli bättre och att man ska ha kunskap och kunna bedriva en bra arbetsmiljö. De flesta vill ha en bra arbetsmiljö och vill följa reglerna. Jag har en kollega som var med på ett särskilt boende och just då han skulle gå ut och gå den här rundan så höll de på med musik och då ryckte de tag i honom så han fick dansa där. Och efter det så blir det en helt annan inspektion, upplevde han i alla fall, då slappnade de av.

Jag tycker det är viktigt att skapa en stämning eller en trygghet. De ska inte se mig som att jag bara letar brister. Förvisso är det mitt uppdrag att säkerställa att de följer arbetsmiljölagen men samtidigt ska man kunna ha en dialog och känna att man vågar berätta hur man har det. Och att arbetsgivaren vet om syftet, varför vi är där och vad det är vi ska titta på så att de kan känna sig lugna. Vi vill inte stressa upp dem.

Fredrik: Eller störa i verksamheten, tänker jag också.

Carro: Så lite som möjligt, absolut. Men vi måste samtidigt kunna göra vårt arbete så det är en liten avvägning där.

Fredrik: Hur väljs de ut de som ska få besök av er?

Carro: Vi väljer ut dem utifrån omvärldsanalyser men vi får också från riksdag och regering vad de tycker att vi ska satsa på i olika aktiviteter. Vi tittar på arbetsskador och olycksfallsstatistik, vi har en dialog med arbetsmarknadens parter. Det kan vara skyddsombud som hör av sig, det kan också vara andra tips, exempelvis från allmänheten. Det kan vara arbetstagares anmälan och det kan också vara en läkare som anmäler att de har sett att det uppstått någonting på grund av faktorer i arbetsmiljön.

Vi gör alltid en värdering och det ligger till grund för urvalet som kan leda till olika typer av insatser inom ett visst område. Vi har till exempel att vi var ute och tittade extra på kvinnors arbetsmiljö för några år sedan. Kvinnliga arbetsmiljöer kontra manliga arbetsmiljöer och vilka skillnader där kan vara i till exempel hur många anställda man har under sig eller vad man har för arbetsredskap. Alltså olika förutsättningar man har inom mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter.

Fredrik: I faktarutan nämndes ju några branscher som varandes de mest inspekterade branscherna. Det var bland annat bygg, tillverkning, vård, omsorg och restaurang. Varför är de mest inspekterade?

Carro: Det beror delvis på att de är olycksdrabbade, de har många inrapporterade arbetsskador - både arbetssjukdomar och olyckor. Och det är högriskverksamheter och de omfattas av många våra föreskrifter. I vissa av de här verksamheterna så vet vi att det är av olika anledningar så att man kanske inte gör allt som man ska enligt konstens alla regler.

Fredrik: Du ska alldeles strax få berätta om hur en inspektion går till och också följderna av den. Men först, vi har varit ute i världen och lyssnat med människor vad de vet om det här med inspektioner på arbetsplatser.

Reporter: Har ni varit med om en inspektion från Arbetsmiljöverket?

Kvinna: Ja, de var här för två år sedan. Då kollade de igenom våra ventilationer. Vi jobbar som frisör så de tyckte att vi skulle ha stark ventilation för lukten av färgerna. Och sedan att vi skulle ha plåster, ögonvatten och handskar när vi jobbar med vissa moment. Det var inte mer än så.

Man: De har ju varit här flera gånger. En gång har de kollat brand, en gång har de kollat säkerhet, en annan gång har de gjort kontroller på personalens arbetsmiljö.

Reporter: Har du varit med om en inspektion från Arbetsmiljöverket?

Kvinna: Nej det har jag inte.

Annan kvinna: Nej det har jag inte.

Reporter: Vad tror du att det skulle innebära om ni hade det?

Andra kvinnan: Då skulle de nog gå igenom ventilationen bland annat, den är ganska dålig.

Annan man: Absolut, det har vi haft. Två gånger har vi haft det. De kollade igenom om vi hade rutiner om det skulle inträffa någonting och så vidare. Det tog en halvtimme 40 minuter och vi fick faktiskt med beröm godkänt. Det var inget petigt utan de hade ju som en checklista det var ju bara beta av den och det borde nog ske lite oftare runtikring tycker jag.

Fredrik: Ja det var ju blandad kompott det där, eller hur?

Carro: Ja och så är det när vi är ute på inspektioner, vi vet ju inte innan vad vi kan stöta på. Men när vi har olika aktiviteter har vi oftast en checklista på delar av det som vi ska gå igenom med arbetsgivaren och arbetstagaren. Men sedan kan det dyka upp annat också. Så det stämmer, vi tittar på väldigt mycket när vi är ute. Vi tittar på allt från organisatoriska och sociala arbetsmiljön till den fysiska arbetsmiljön.

Fredrik: Berätta då. Hur går en inspektion till?

Carro: Ja det är lite olika beroende på. Är det en föranmäld inspektion så vet arbetsgivaren sedan innan att vi kommer och då när jag är ute så brukar jag börja med att jag samlar alla och alla presenterar sig. Sedan går jag igenom upplägget för inspektionen och vad det är jag kommer titta på. Jag berättar även vad syftet med inspektionen är, jag informerar om myndigheten, det vill säga vad Arbetsmiljöverket gör.

Och sen så kan man välja lite olika sätt. Antingen så går jag ut direkt och tittar i arbetsmiljön och sen så tar vi de punkterna vi hittar och pratar om efteråt. Och sen så tittar jag på deras Arbetsmiljöarbete, vad de har dokumenterat, vilka riskbedömningar de har gjort kopplat till det vi har sett ute.

Men ibland gör jag tvärtom att jag börjar med att titta på deras rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete, deras riskbedömningar och instruktioner som de har tagit fram för den arbetsmiljön de har. Och sen går vi ut och går en runda. Då kan man kanske säga att ”Ja men det här, stämmer det? Här har ni tagit med i en riskbedömning och det här har ni inte tagit med, hur tänker ni kring det?”

Sen så sammanfattar vi alltid inspektionen för det är viktigt att vi är kommunikativa och transparenta i det vi ser, så vi sammanfattar och informerar alltid arbetsgivaren och skyddsombudet. Vad det är vi har sett, vilka brister vi uppmärksammat och vad nästa steg är. Sedan avslutar vi inspektionen.

Fredrik: Är det mycket envägskommunikation eller är det en dialog som ni för? Pratar ni med varandra eller går du mest runt och dikterar och domderar?

Carro: Nej vi pratar med varandra. Det är liksom A och O, för jag behöver ju information från dem för att jag ska kunna göra bedömningar om vilka brister de har så att jag är jätteberoende av att ha en dialog med arbetsgivaren och skyddsombudet om hur deras verksamhet fungerar. Det kan ju vara en verksamhet jag aldrig har varit på förr och inte har någon kunskap om.

Och sen ska jag bara nämna också att vi gör oanmälda inspektioner också. De ser lite annorlunda ut. Där sitter man kanske inte ner och går igenom dokument först och främst utan då är det oftast, ”Nu är det här och vi vill titta på de här sakerna”. Sedan följer man med arbetsgivaren ut. Och sen efter det så sätter man sig och tittar på vad de har för dokumentation. Det kan vara lite olika och vi är fria att lägga upp våra inspektioner som vi vill bara vi har med vissa delar.

Robot: ”Utdrag ur arbetsmiljölagen, kapitel 3 paragraf 3. Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden under vilka arbetet bedrivs och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet. Arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet var hen har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren ska se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vita annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande ska beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.”

Carro: När vi sedan sammanfattar besöket så beskriver vi för arbetsgivare och skyddsombud eller arbetstagare, beroende på vem som varit med, vilka brister vi har sett. Och så pratar vi kring det och informerar dem om att de kommer att få ett inspektionsmeddelande där vi beskriver bristerna och också vilka krav vi ställer på dem för att de ska uppfylla arbetsmiljölagstiftningen.

Och då får de inom några dagar, vi har upp till tre veckor på oss att skriva de här, inspektionsmeddelandet skriftligt. Sen får de en tid på sig att svara. De ska ha möjlighet att hinna göra de här åtgärderna.

Fredrik: Och sen är det klart?

Carro: Nej det är inte säkert. Ibland är det klart och de skickar in ett svar. Det finns två alternativ där, man kan skicka in ett svar men vi kan också boka ett uppföljande besök direkt under inspektionen. Att vi kommer ut och tittar på de åtgärder de har gjort och sedan får de några månader på sig, normalt sett, att åtgärda. Och när vi begär in svar så läser vi igenom svaret och ser vi då att det finns ett behov av att vi åker ut och tittar närmre på det eller vill ha med uppgifter från arbetsgivaren, då bokar vi ett uppföljningsbesök.

Fredrik: Jag tänker att det låter lite som när man besiktigar bilen. Att man kan få en etta, tvåa eller trea.

Carro: Ja men man kan jämföra det med det, absolut.

Fredrik: Händer det att arbetsgivaren inte håller med om det som ni pekar på och vad händer då?

Carro: Det har hänt då och gör man inte de åtgärder som vi har beskrivit så går vi vidare. Då börjar vi med att skicka ut en underrättelse där vi säger att vi vill att ni gör de här åtgärderna. Då får arbetsgivaren tre veckor på sig att svara om de godtar det eller om de inte godtar det. Om de till exempel har gjort vissa åtgärder på de här tre veckorna så kan de skicka in det också. Sedan får vi ta med det när vi sen går till beslut om föreläggande. Det är nästa steg.

Föreläggande är ett beslut från Arbetsmiljöverket. Och det förenar vi oftast med ett vite också. Det kommer att kosta pengar om man inte gör de här åtgärderna.

Fredrik: Det låter som det här kan ta både tid och kosta mycket pengar?

Carro: Ja det är ju en process från det att vi är på inspektion till om det nu går till föreläggande, det är klart att det tar ju tid. För att man ska ha tid som arbetsgivare att åtgärda.

Fredrik: Om du är ute på 10 inspektioner, hur många av dem går du därifrån och bara skakar hand och säger ”Snyggt jobbat. Allt är som det ska vara.”?

Carro: Det är sällan att jag går från en inspektion och inte har ställt något krav faktiskt. Sen är det ju olika hur arbetsmiljön ser ut är där, för det kan ju bli både inspektionsmeddelande eller ett omedelbart förbud. Saknar man skyddsanordning på sina maskiner till exempel så lägger vi ett förbud och då får man inte använda maskinen. Saknar man fallskyddsutrustning genom att man till exempel inte har skyddsräcken till ställningarna eller annan fast anordning, så att risken finns att man trillar ner, så blir det också ett förbud.

Fredrik: Så då kan man stänga den arbetsplatsen eller den maskinen på påstående fot?

Carro: Ja, så kan man uttrycka det. Vi kan förbjuda ett arbete tills problemet är åtgärdat eller att man inte får använda en maskin förrän det är en skyddsanordning på den. Så det kan bli allt när vi är ute.

Fredrik: Visst är det så att de allra flesta vill väl och vill göra rätt?

Carro: Ja, det är min uppfattning. Jag upplever också att man ser oss som en resurs när vi kommer. ”Att det är jättebra att ni kommer här”. Ibland blir man hemmablind och ser inte riskerna själv för att man går i det varje dag. ”Det är bra när det kommer nån utifrån och går igenom det här med oss”.

Och ibland så har man det mesta på plats men man behöver komplettera för att det saknas vissa delar.

Fredrik: Berättar ni också att ”det här ska ni göra, då blir det rätt”?

Carro: Nej, vi får inte berätta hur de ska lösa sin arbetsmiljö för det är ju alltid arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. En inspektör kan aldrig ha ansvar för någon annans arbetsmiljö. Säger vi då hur de ska lösa en viss fråga så landar ju det på mig som inspektör för jag har sagt att det är så det ska vara.

Skulle det då hända något sen så landar det också på mig. Då säger kanske arbetsgivaren att det var inspektören som sa till mig att jag skulle göra så. Därför så berättar vi aldrig hur.

Fredrik: Hur skulle du vilja sammanfatta det här då? En inspektion och din roll som inspektör.

Carro: För mig är det väldigt viktigt arbete att kunna bidra till bättre arbetsmiljö för dem jag är ute hos. Jag ser ett stort värde i att vi är ute och att vi har en väldigt viktig roll. Det är så jag försöker tänka när jag lägger ett förbud på ett takarbete, att jag kan ha förhindrat att någon trillat ner och skadats allvarligt eller i värsta fall omkom den dagen.

Fredrik: Jag tänker också som egenföretagare att det är svårt att ha koll på de här sakerna. Det är fantastiskt att Arbetsmiljöverket och ni som inspektörer finns där för ni kan ju de här frågorna och ni kan guida och stötta ge råd och komma med guidning i det här, det är fantastiskt.

Carro: Ja och sen kan man ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern kunnig. Det ställer vi ju krav på att har man inte själv den kunskapen som man behöver kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete så ska man ta hjälp att skaffa sig den kunskapen av någon extern.

Fredrik: Ja men vad fint. Tack Carro för ett initierat och bra samtal. Jag ser fram emot fler poddar tillsammans med dig. Jag hoppas att ni lyssnare också gör det för det här var bara en del av allt det som ni kommer att kunna få ta del av i Hallå arbetsmiljö! Mer information finns ju naturligtvis också på Arbetsmiljöverkets webbplats. Tack till er som har lyssnat.

Jag skulle vilja avsluta med att säga att det är ju ganska självklart egentligen att ingen ska behöva må dåligt på sitt jobb. Ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av jobbet. Punkt slut, eller hur Carro?

Carro: Håller helt med dig Fredrik.

Fredrik: Och punkt slut på den här podden. Välkomna tillbaks. Vi hörs och ses, hej hej!

Kvinnlig röst: Hallå arbetsmiljö! En poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om arbetsmiljöverket, besök www.av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-10