Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter. Vi redovisar och analyserar bland annat statistiska data om antalet dödsolyckor i arbetet, anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar samt anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Senast utkomna rapporterna

Ur rapporten om anmälda arbetsskador kan du söka vidare här:

Underlag till rapporterna Arbetsorsakade besvär och Arbetsmiljö finns här:

Statistikdatabasen

Statistikdatabasen, SCB:s webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-06-14