Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö. Vi har ett informationssystem om arbetsskador som bygger på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Ett komplement till anmälningarna är undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför. Undersökningarna utkommer vartannat år.

Vi redovisar och analyserar statistiska data om:

  • antalet dödsolyckor i arbetet
  • anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar
  • anställdas ohälsa och upplevda besvär.

Europeiska statistiken

I Europeiska statistiken ingår anmälda arbetsolyckor med fler än tre sjukdagar. Jämförelse redovisas för olika branscher i Sverige och EUs samtliga medlemsländer.

Arbetsskador, rapporter

Eurostats webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-05-29