Tillbaka till Arbetslivskriminalitet

Det här kan du göra för att stoppa arbetslivskriminalitet

Som privatperson och konsument av olika tjänster kan du bidra till att stoppa arbetslivskriminalitet. Här får du tips på vad du kan göra och specifika tips för olika branscher.

Några av tipsen handlar om vad du kan undersöka inför ett köp och andra när tjänsten utförs. Om du upplever att ett företag utnyttjar arbetstagarna eller bryter mot lagar eller regler bör du inte anlita företaget igen.

Allmänna tips

Se till att F-skatt finns

Är det en tjänst som ska faktureras, kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt.

Varför?

Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.

Be om kvitto

Om det är en tjänst du betalar för direkt ska du normalt alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be att få ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt, exempelvis Swish.

Varför?

Kvittot är ett bevis på att ditt köp har registrerats i kassan. Syftet är att skydda seriösa företagare mot oschysst konkurrens.

Kolla skyddet

Har de som ska utföra arbetet skydd eller hjälpmedel så att de inte riskerar att skada sig? Det kan till exempel vara skydd mot att falla, skyddshandskar mot kemikalier, andningsskydd mot farligt damm eller hörselskydd mot höga ljudnivåer. Ser du något du reagerar på, ta upp det med företaget.

Varför?

För de flesta av oss är det självklart att människor inte ska behöva skadas på jobbet. Men det är också olagligt för arbetsgivaren att strunta i arbetsmiljöregler.

Fundera på om priset är rimligt

Jämför priser hos flera företag. Om ett pris är mycket lägre än övriga, fråga företaget varför.

Varför?

Ett ovanligt lågt pris kan betyda att företaget inte följer lagar och regler, till exempel genom att inte betala rätt skatt. Om företaget får en fördel på oschyssta grunder kan det göra att seriösa företag slås ut.

Branschspecifika tips

 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Är det orimligt många personer som utför arbetet i förhållande till priset?
 • Ser det ut som att minderåriga personer arbetar?
 • Är bullernivån hög samtidigt som arbetstagarna saknar hörselskydd?
 • Verkar någon bo på arbetsplatsen? Finns det exempelvis sängar, madrasser eller hushållsartiklar på arbetsplatsen?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.
 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Ha koll på ditt ansvar för arbetsmiljön. Du som privatperson ses som byggherre när du köper byggtjänster. Om du har avtal direkt med flera olika företag för samma bygg- eller renoveringsprojekt så har du ett visst arbetsmiljöansvar för de som utför arbetet. Om du som privatperson däremot köper byggtjänster från ett enda företag, övertar det företaget ditt arbetsmiljöansvar. 
 • Om tjänsten innebär att riva, bearbeta eller behandla asbest, fråga om företaget har tillstånd.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Fråga om det finns en arbetsmiljöplan för hela arbetet. Av arbetsmiljöplanen ska det framgå hur de som jobbar med byggnads- eller anläggningsarbete ska skydda sig mot de farligaste riskerna.
 • Du kan också prata med arbetstagarna och fråga om deras arbetsvillkor.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Vid arbete på hög höjd – har arbetstagarna skydd så att de inte kan falla?  Skyddet mot fall ska normalt vara av fast typ, exempelvis skyddsräcken eller en byggnadsställning.
 • Om det finns farligt damm – bär arbetstagarna andningsskydd?
 • Om det är höga ljudnivåer – bär arbetstagarna hörselskydd?
 • Om det finns starka kemikalier – bär arbetstagarna skyddshandskar och skyddsglasögon?
 • Bär arbetstagarna tunga föremål? Finns det i så fall tillgång till hjälpmedel, exempelvis kärror eller lyftanordningar?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.

Läs mer

Om byggherrens arbetsmiljöansvar, öppnas i nytt fönster

Om asbest

Om arbetsmiljöplan

 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Vid trädfällningar – ta reda på att den som ska utföra fällningen har ett motorsågskörkort. 
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Vid arbete på hög höjd – har arbetstagarna livlina?
 • Om det finns farligt damm – bär arbetstagarna andningsskydd?
 • Om det är höga ljudnivåer – bär arbetstagarna hörselskydd?
 • Om det finns starka kemikalier – bär arbetstagarna skyddshandskar eller skyddsglasögon?
 • Bär arbetstagarna tunga föremål? Finns det i så fall tillgång till hjälpmedel, exempelvis kärror eller lyftanordningar?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.

Läs mer

Läs mer i broschyren om krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar

 • Företag som erbjuder personlig assistans ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fråga IVO om det finns tillstånd.
 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med den personliga assistenten och fråga hur hen har det. Då kan du vara uppmärksam på hur assistenten pratar om sina egna arbetsvillkor.
 • Om du misstänker brister eller missförhållanden, kan du vända dig till IVO:s tipstjänst. 
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.
 • Om du misstänker någon typ av brott, kan du lämna ett tips via länken nedan:

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistansersättning för vuxna, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa IVO, Inspektionen för vård och omsorgs webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Är det en restaurang du ofta går till? Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skattsedel. 
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Normalt ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt.
 • Om du misstänker att restaurangen bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska äta där igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det personal som inte kan svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt eller sårbar situation.
 • Är det en salong du ofta går till? Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skattsedel.
 • Normalt ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Kolla att det finns luftutsug vid arbetsborden vid behandling av naglar eller fransförlängningar.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på att gå till en annan salong nästa gång.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det personal som inte kan svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt
 • Är personalen undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Vilken typ av kläder har personalen? Ser det ut som professionella kläder, lämpliga för arbetsuppgiften?
 • Finns det tecken på att personalen bor på arbetsplatsen? Till exempel madrasser att sova på eller mycket matlagningsutrustning?
 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.  
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Använder den som städar skyddshandskar för att skydda sig mot farliga kemikalier?
 • Är den som städar undvikande när du försöker prata med hen om deras arbetsvillkor?
 • Kan den som städar inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att hen är utnyttjad, men kan vara ett tecken på att hen är i en utsatt eller sårbar situation.
 • För privattandläkare - kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • För att veta om en privattandläkare följer branschreglerna kan du undersöka om hen är medlem i Privattandläkarna.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Du kan också välja att gå till Folktandvården. De följer bestämmelser som regionen ställer upp när det gäller garantier, prisuppgifter med mera.
 • Sök i Tandpriskollen så får du uppgifter om kliniken och kan jämföra deras priser med andras.
 • Kontrollera i Hälso- och sjukvårdens register över personal (HoSP) om behandlaren har legitimation. Mejla hela namnet till hosp@socialstyrelsen.se
 • Kontrollera hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns något ärende på tandkliniken och den tandläkare eller tandhygienist du tänker gå till.
 • Om det verkar vara brister i hygien och i behandlingen informerar du IVO.
 • Du ska alltid erbjudas kvitto. Det ska vara specificerat vad åtgärderna kostar, vad referenspriset är och hur stort det statliga stödet är. Om du inte erbjuds ett ordentligt kvitto så be om det. Får du inte det så kontakta Skatteverket.
 • Högkostnadsskyddet finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp. Om du är osäker vad som ingår i högkostnadsskyddet kan du kontakta Försäkringskassan.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska fortsätta gå dit. Du kan också lämna oegentligheter eller brottsmisstankar via länken nedan:

Om du misstänker felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Saknas det uppgifter om priser på webbsidan och i väntrummet?
 • Har tandläkaren/tandhygienisten rena kläder? Använder hen handskar och munskydd vid undersökning och behandling?
 • Är det otydligt vad tandläkaren/tandhygienisten har sett vid undersökningen och varför du ska göra en viss behandling?
 • Föreslår tandläkaren/tandhygienisten en behandling utan kvitto? Eller får du ett kvitto där det inte är specificerat vad åtgärderna kostar, vad referenspriset är och hur stort det statliga stödet är?
 • Tillkommer det extra kostnader vid betalningen som du inte har fått information om innan? Så ska det aldrig vara.

Läs mer

Tandpriskollens webbplats, öppnas i nytt fönster

IVO:s tipssida, Inspektionen för vård och omsorgs webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

 • För taxi - kontrollera priset innan du åker. Om priset inte framgår fundera över att anlita ett annat företag. Kontrollera också att resan registreras i taxameter.
 • Om du köper en tjänst som inte ska faktureras ska du normalt sett alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på annat kontantlöst sätt.
 • Om du köper en tjänst som ska faktureras, kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag som inte har F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Om du anlitar ett företag för flytt eller varutransport, ta reda på att det har trafiktillstånd.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot lagar och regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagare utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det hjälpmedel för tunga lyft, exempelvis kärror eller flyttselar?
 • Är  arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor?  Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt eller sårbar situation.

Läs mer

Trafiktillstånd, Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta vad arbetslivskriminalitet är och hur den drabbar människor, företag och samhälle? Läs mer på:

Låga priser kan innebära att människor utnyttjas

Senast uppdaterad 2024-05-30