Tryck

Uppskattningsvis 1,1 miljoner arbetstagare arbetar där det finns trycksatta anordningar. Men varför är tryck farligt?

Tryck finns överallt runt oss, inte bara på arbetsplatser. Du har säkert pumpat luft i däcken på din cykel eller bil. Vattnet som kommer ur kranen gör det med hjälp av tryck. Tryck är användbart på många sätt, men kan vara farligt om det släpps löst på ett okontrollerat sätt. De flesta har nog smällt en ballong någon gång, och kommer ihåg vad som hände. En kraftig smäll och lite fladdriga rester av ballongen som flög iväg ganska långt. Samma sak kan hända om ett större trycksatt objekt havererar. Tryckvågen kan bli stark, även vid ganska låga tryck. Samtidigt som innehållet släpps ut kan delar av objektet komma att kastas iväg. Ett annat exempel är en slang som är dåligt fastsatt i en tryckluftsledning och som lossnar och börjar kastas runt.

Förutom det farliga i tryckvågen så kan också innehållet ha hälsofarliga egenskaper och ibland också vara hett. Om en cistern havererar, så är det den stora mängden vätska som kan komma ut som är den stora risken. En person som träffas av ånga, tryckluft eller kemikalier med tryck riskerar att bli allvarligt skadad, och i värsta fall avlida. Även en behållare med tryckluft  kan orsaka stora skador om den går sönder, även om luft i sig inte är farligt i vanliga fall.

Var finns trycksatta anordningar i arbetslivet?

Trycksatta anordningar finns på många arbetsplatser. I restauranger och tillagningskök är kokgrytor en vanlig arbetsutrustning. Där är det ånga i manteln på grytan som gör att maten blir varm.


De flesta verkstäder och industrier använder tryckluft, då finns det en tryckluftsbehållare som fylls av en kompressor. Kylmaskiner finns i många kommersiella fastigheter. Dessutom finns värmeverk med pannor, och de riktigt stora anläggningarna för processindustri och pappers- och massabruk. Kolsyrebrandsläckare, som är vanliga på många arbetsplatser, är en trycksatt anordning. Listan kan göras lång, ta gärna en titt runtomkring dig – vilka trycksatta anordningar finns på din arbetsplats?

Ställningstagande

Luft/luft-värmepumpar där ”flare-koppling” eller liknande används behöver inte tryckprovas i samband med att de monteras på plats. Anledningen är att de enskilda delarna tidigare har tryckprovats hos tillverkaren. Däremot behöver luft/luft-värmepumparna tryckprovas när de repareras, modifieras eller om någon del byts ut.

Regler om trycksatta anordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar hittar du reglerna för trycksatta anordningar på arbetsplatser.

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Senast uppdaterad 2023-08-17