Vi arbetar med regelförnyelse

Arbetsmiljöverket jobbar med regelförnyelse för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda våra regler och för att ge stöd i ett arbetsliv som hela tiden förändras. I över 100 år har vi arbetat för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. De regler och det stöd i arbetsmiljöarbetet som vi tar fram är en viktig del för att nå vår vision.

Illustration som föreställer två personer som konverserar. Den ena ser undrande ut och den andra håller i en surfplatta med paragraftecken.

Beslut om nya regler 15 september 2023 – reglerna träder i kraft 1 januari 2025

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverkets generaldirektör om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. De beslutade reglerna finns nu på av.se för beställning i tryckt form, i digitalt format och som pdf:er. 

Översiktsbild av regler i en ny struktur

I översiktsbilden nedan ser du vad de 15 nya föreskriftshäftena heter och vilka AFS-nummer de har fått. AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling. Klicka på bilden för att förstora den.

Arbetsmiljöverkets översikt av regler i en ny struktur

Översiktsbild regelstruktur, pdf, öppnas i nytt fönster

Regelförnyelsens tre delar

Regelförnyelsen är ett stort utvecklingsarbete som består av tre delar: ny regelstruktur, regler i digitaliserat format samt kommunikation och stöd om reglerna.

Ny regelstruktur

Arbetsmiljöverket har bearbetat och sorterat om nu gällande paragrafer i 67 föreskrifter och allmänna råd in i 15 nya föreskriftshäften. Huvudprincipen har varit att skyddsnivån inte ska sänkas och att kravnivån inte ska höjas.

Det finns ett undantag från det. För byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare har det tillkommit nya regler.

Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Regelförnyelsen med Johanna Ingemansson Christiansson

Regler i digitaliserat format

Reglerna som börjar gälla 1 januari 2025 finns redan nu i ett nytt digitaliserat format – märkta med vattenstämpel om att de träder i kraft 1 januari 2025. När de träder i kraft kommer nuvarande regler att ersättas med de nya och vattenstämpeln tas bort. Digitaliseringen innebär att vi tillgängliggör våra regler i ett format som är sökbart, anpassat för olika skärmstorlekar och som på sikt kan användas till nya tjänster.

Läs mer om vad digitaliseringen innebär och ta del av de nya digitaliserade reglerna.

De nya reglerna i ett digitaliserat format

Nya beslutade föreskrifter som träder i kraft 1 januari 2025

Regler i digitaliserat format med Fredrika Wendel

Kommunikation och stöd om reglerna

Stödjande material och kommunikation är viktigt för att underlätta användningen av reglerna. I regelförnyelsearbetet har vi undersökt våra intressenters behov av stöd med hjälp av behovsdriven utveckling och använder insikterna när vi utvecklar stöd i arbetsmiljöarbetet.

På av.se finns stödjande material om alla nuvarande regler på de så kallade ämnessidorna. Det stödet går vi nu igenom så att det ska vara uppdaterat tills regler i en ny struktur börjar gälla 1 januari 2025. I det arbetet ser vi också över de allmänna råd som har tagits bort från nuvarande föreskrifter.

Samtidigt fortsätter vi att utveckla fler former av stöd, till exempel i form av filmer och webbinarier. Vi jobbar också med att ta fram goda exempel på stöd i några utvalda branscher.

Två webbinarier om regelförnyelsen hösten 2023

Vill du veta mer om regelförnyelsen? Hösten 2023 arrangerade vi två webbinarier:

  • 9 november om regelförnyelsen i sin helhet
  • 16 november om de nya reglerna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

Nu kan du se inspelningar från webbinarierna.

Webbinarier om regelförnyelsen

Presentationsmaterial om regelförnyelsen

Ska du berätta för andra om regelförnyelsen? Behöver du uppdatera informationsmaterial med de nya namnen och numren på föreskrifterna eller ändra paragrafhänvisningar?

Vi har tagit fram presentationsmaterial i form av filmer, Powerpointpresentationer och ett poddavsnitt i vår serie ”Hallå arbetsmiljö”. Materialet är tänkt för alla som vill informera om och förbereda sig på det nya som kommer.

Presentationsmaterial om regelförnyelsen

Frågor om regelförnyelsen

Har du en fråga om den nya regelstrukturen, stödet vi tar fram eller hur vi jobbar med digitaliseringen? Se undersidorna med vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga där kan du mejla oss.

arbetsmiljoverket@av.se

Frågor och svar om den nya regelstrukturen

Frågor och svar om digitalisering

Frågor och svar om stöd i arbetsmiljöarbetet

Arbetet fortsätter

Ikraftträdandet är inte slutmålet, nu har vi förutsättningar att göra det lättare att hitta, förstå och använda reglerna om arbetsmiljö. När regler i en ny struktur börjar gälla 1 januari 2025 fortsätter vi arbetet med att utveckla regler, olika former av stöd i arbetsmiljöarbetet och att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Senast uppdaterad 2024-02-13