Therese jobbar som systemtekniker

Olika tekniker och uppdrag, konstant lärande, samarbete med kollegor och kul utmaningar. Det är några exempel på vad jobbet som systemtekniker innehåller på Arbetsmiljöverket.

Bild på Therese.

Berätta om ditt jobb

Systemteknikergruppen hanterar och förvaltar all IT-infrastruktur myndigheten har. Vi planerar, designar och implementerar nya lösningar.

Mitt arbete är väldigt varierande eftersom vi hanterar i princip alla våra system i egen regi. Det innebär att jag jobbar med en mängd olika teknikområden, så som klientdatorer, servrar, lagring, nätverk, brandväggar, virtualisering, databaser, egenutvecklade system, standardsystem. Det handlar också om mobiltelefonhantering, telefonväxel, SharePoint och webbplatser.

Jag har ett nära samarbete med våra systemutvecklare och hanterar deras leveranser till våra olika miljöer. Vi arbetar också intensivt för att säkra upp vår IT-infrastruktur och alla roller på IT bidrar.

Vad är du med och bidrar till?

Jag och mina kollegor ser till att det finns en fungerande och säker infrastruktur så att Arbetsmiljöverkets medarbetare kan arbeta effektivt och utföra sina uppdrag.

Vi på IT-enheten följer ibland med på inspektioner av arbetsplatser. Det är viktigt att förstå verksamheten för att kunna ta fram rätt IT-stöd. Den senaste inspektionen jag var med på resulterade i ett omedelbart förbud, stängning av arbetsplatsen. Nu deltar jag i ett projekt där vi ska digitalisera processen omedelbara förbud. 

Berätta om din bakgrund

Jag är systemvetare i botten och började arbeta med IT på Banverket (Trafikverket idag) en gång i tiden. Därefter arbetade jag på Digital Equipment som sen blev Compaq och till sist HP.

Varför valde du att söka dig till Arbetsmiljöverket?

Jag hade länge jobbat i ett europeiskt team och satt ofta ensam på kontoret även om jag hade kollegor digitalt. Bred teknik och att ibland kunna jobba fysiskt med kollegor lockade. Att jobba för en god sak i samhället var också en bidragande faktor.

Vad tycker du är skillnaden mellan att jobba inom staten och privat?

Inom staten har vi regelverk att förhålla oss till. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ställer krav på myndigheter inom IT- säkerhetsområdet. Vi måste vara noggranna med hur vi hanterar vår data, kravställer system och (moln-) tjänster. Det är en kul utmaning även om det ibland är frustrerande. För mig är det en morot att hitta lösningar som funkar med hänsyn till regelverket. Inom staten växer det fram fler samarbeten myndigheter emellan. Det skapar nya och vidare möjligheter inom IT-samarbetet så det kommer att hända mycket på området.

Hur ser din vecka ut?

Jag arbetar oftast på kontoret i Solna cirka tre dagar i veckan och två dagar hemifrån. En del arbeten kräver att jag är på kontoret och annat gör jag med fördel hemifrån där jag kan arbeta lite mer ostört. Den mixen fungerar väldigt bra för mig.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Vi är ett grymt team med högt i tak. Alla hjälper och stöttar varandra prestigelöst. Jobbet är omväxlande och jag kan vara med från idé till införande av system eller lösningar som stödjer verksamheten i sitt arbete. Jag älskar verkligen teknik när den kommer till användning och underlättar vardagen! Och jag gillar att ha händerna i många syltburkar på samma gång.

Finns det något du tycker skiljer sig mot andra arbetsgivares IT-enheter?

Vi jobbar med så många olika tekniker och frågor. Det är idag också rätt unikt att få jobba sida vid sida med systemutvecklare och vara med redan i utvecklingsprojekten. Dessutom jobbar vi tätt ihop med Helpdesk. Det gör att ledtiden från att en medarbetare hittar en bugg i en egenutvecklad tjänst till att den är identifierad, upprättade och en ny rättad version är implementerad blir väldigt kort. Det är kul.

Hur samarbetar ni kollegor emellan?

En styrka vi har inom IT-enheten är vår breda kompetens. Den kommer väl till pass vid gemensamma felsökningar. En systemutvecklare hjälper till att debugga i webbläsaren, en tekniker kollar databasfrågor och en annan kontrollerar trafiken genom brandväggen. En tredje kollega sniffar på nätverkstråden. Det är både effektivt, roligt och kompetenshöjande att jobba på det sättet.

Hur jobbar ni med IT-säkerhet?

I och med kriget i Ukraina har det krävts ännu fler insatser på området världen över och även hos oss. Vi arbetar intensivt för att säkra upp vår IT-infrastruktur och alla roller på IT bidrar. Jag brukar jämföra IT-säkerhetsarbete med en lök där varje lökskal behöver ses över för en ökad säkerhet. Buggfixar, säkerhetshål som behöver täppas till och kontinuerliga uppdatering av releaser och virusskydd.

Mitt och mina kollegors jobb är att göra det så svårt som möjligt för en angripare att ta sig in. Det är ett konstant arbete som aldrig blir klart! Vi söker därför fler kollegor, både utvecklare och systemtekniker, som vill bidra i det viktiga arbetet men även i andra projekt.

Hur upplever du IT-enhetens kultur och arbetsmiljö?

Vi har ett tillåtande klimat med frihet under ansvar. Vi har en tradition där ingen behöver känna sig dum om man behöver be en kollega om hjälp. Vi delar med oss till varandra och hjälps åt.

Socialt tar vi en afterwork ihop mellan varven och firar kollegors födelsedagar. Vi åker också på konferens ibland och har julbord. Det är många som trivs och har jobbat länge.

Senast uppdaterad 2023-10-16