Sara jobbar som inspektör mot kriminalitet i arbetslivet

Sedan 2018 pågår samverkan mellan 8 myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet.

Sara Svensson

Berätta om din vardag som inspektör

Jag jobbade inom ett område som kallas arbetslivskriminalitet tillsammans andra myndigheter som till exempel, Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Tillsammans planerar vi myndigheter insatserna och åker ut till olika arbetsplatser, det kan vara byggarbetsplatser, bilverkstäder och massagesalonger där vi från Arbetsmiljöverket kontrollerar arbetsmiljön utifrån vår lagstiftning. Inspektionerna är oannonserade och kan ske både dag- och nattetid.

Vad var det bästa med ditt jobb?

Det bästa med jobbet är det självständiga och flexibla arbetet - även om vi jobbar tillsammans ute på inspektionerna så finns det ett före och efterarbete som jag la upp utifrån min arbetsplanering. Den goda kollegiala sammanhållning som skapas då man alltid är ute och jobbar tillsammans med någon kollega och att man får också lära sig något nytt hela tiden och vara en del i att jobba för en bra arbetsmiljö känns bra.

Även mötet med arbetsgivare som vill göra förändringar till det bättre, men också mötet med dem som försöker kringgå våra lagar gör att arbetet känns både meningsfullt och utmanande. Genom våra inspektioner får man också möjligheten att få kännedom om många olika branscher.

Vilka utmaningar möter du?

Det finns många små, nya företag som inte har så stora kunskaper om arbetsmiljöarbete. Det kan vara en utmaning att få dem att hitta en lagom nivå där de kan börja ta tag i sin arbetsmiljö. Det gäller också att få dem att förstå att de inte ska förbättra arbetsmiljön för vår skull, utan för att deras företag ska må bra och att ingen ska fara illa på jobbet.

Vad lockade ditt till Arbetsmiljöverket?

Att få jobba i en myndighet som arbetar med arbetsmiljöfrågor och att få en chans att utveckla sig inom det området.
Att det finns möjlighet inom myndigheten till utveckling genom andra uppdrag. Jag är idag Regional samordnare för arbetslivskriminalitetscentret (AKC) i Stockholm. Ett fortsatt arbete inom det område som jag varit verksam i under flera år men nu som samordnare.

Hur skulle du beskriva Arbetsmiljöverkets kultur?

Det finns en stark kollegial öppenhet inom myndigheten. Arbetsmiljöverket är en förhållandevis liten myndighet vilket också ger en drivkraft i vårt arbete och respekt för varandras kompetens då vi alla har olika yrkesbakgrund.

Vad tror du att andra inte vet om Arbetsmiljöverket som arbetsplats?

Att vi arbetar för ett viktig uppdrag att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet och att det också ska bidra till att oseriösa arbetsgivare som vill kringgå våra lagar ska stoppas.

Det är en myndighet som kan erbjuda ett fantastiskt spännande jobb som inspektör och att det finns så många olika avdelningar som arbetar mot samma mål.

Vilka egenskaper är viktiga att ha som inspektör?

Som inspektör är det viktigt att våga diskutera och ha en dialog med arbetsgivare, men också att vara flexibel. Jag försöker ha ett öppet sinne, vara nyfiken och en god lyssnare.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

Skynda långsamt, det tar lång tid att få grepp om sin roll och bli en duktig arbetsmiljöinspektör.

Senast uppdaterad 2024-03-08