Mattias blir expert i Slovakien

Mattias lånas ut som expert till EU-myndighet i Slovakien i två år.

Man anställd på Arbetsmiljöverket

Berätta om ditt nya uppdrag på European Labour Authority (ELA) i Bratislava, Slovakien!

Jag hittade en annons om att ELA önskade nationella experter. Totalt gäller det 18 tjänster med 8 olika inriktningar. Arbetsmiljöverket såg fördelarna och betalar min lön för det här uppdraget i två år.

Vilken blir din roll?

Jag ska dela med mig av våra erfarenheter kring det gränsöverskridande samarbete vi har mellan myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Jag har jobbat i ett Nordisk-Baltiskt projekt som bland annat EU-kommissionen finansierat. Projektet har fått en hel del uppmärksamhet, vilket är roligt. Jag kommer höra till enheten för Enforcement and Analysis.

Hur kan Arbetsmiljöverket få nytta av dina erfarenheter utomlands?

Jag får mer kunskap men också ett otroligt brett kontaktnät som öppnar nya vägar för ännu bättre samarbete mellan länderna i EU. Det är också spännande att vi jobbar lite annorlunda i Sverige, eftersom vi har vår svenska modell.

Hur länge har du jobbat på Arbetsmiljöverket?

Sedan 2016 då jag började som inspektör i Stockholm med inriktning på att motverka arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet innebär att företag eller organisationer medvetet bryter mot regler som rör arbetslivet. Det leder till osund konkurrens och kan också innebära orimliga arbetstider, oskäliga löner och att man går miste om socialförsäkringsförmåner som sjukpenning. Sedan några år tillbaka samarbetar åtta myndigheter för att genom gemensamma kontroller bekämpa brottslighet inom arbetslivet, bland annat Polisen och Skatteverket. 

Vilket är ditt bästa tips till någon som är ny på Arbetsmiljöverket?

Det finns så många möjligheter inom Arbetsmiljöverket. Så ta vara på det, är väl ett tips.

Hur är det att jobba på en myndighet?

Jag ser fördelarna med att Arbetsmiljöverket är en liten myndighet. Här försvinner man inte i mängden.

 

Senast uppdaterad 2023-07-12