Mattias blir expert i Slovakien

Mattias lånas ut som expert till EU-myndighet i Slovakien i två år

Man anställd på Arbetsmiljöverket

Berätta om ditt nya uppdrag på European Labour Authority (ELA) i Bratislava, Slovakien!


Jag hittade en annons om att ELA önskade nationella experter. Totalt gäller det 18 tjänster med 8 olika inriktningar. Arbetsmiljöverket såg fördelarna och betalar min lön för det här uppdraget i två år.

Vilken blir din roll?


Jag ska dela med mig av våra erfarenheter kring det gränsöverskridande samarbete vi har mellan myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Jag har jobbat i ett Nordisk-Baltiskt projekt som bland annat EU-kommissionen finansierat. Projektet har fått en hel del uppmärksamhet, vilket är roligt. Jag kommer höra till enheten för Enforcement and Analysis.

Hur kan Arbetsmiljöverket få nytta av dina erfarenheter utomlands?


Jag får mer kunskap men också ett otroligt brett kontaktnät som öppnar nya vägar för ännu bättre samarbete mellan länderna i EU. Det är också spännande att vi jobbar lite annorlunda i Sverige, eftersom vi har vår svenska modell.

Hur länge har du jobbat på Arbetsmiljöverket?


Sedan 2016 då jag började som inspektör i Stockholm med inriktning på att motverka arbetslivskriminalitet. Arbetslivskriminalitet innebär att företag eller organisationer medvetet bryter mot regler som rör arbetslivet. Det leder till osund konkurrens och kan också innebära orimliga arbetstider, oskäliga löner och att man går miste om socialförsäkringsförmåner som sjukpenning. Sedan några år tillbaka samarbetar åtta myndigheter för att genom gemensamma kontroller bekämpa brottslighet inom arbetslivet, bland annat Polisen och Skatteverket. Sedan den 1 september arbetar jag på den internationella enheten.

Vilket är ditt bästa tips till någon som är ny på Arbetsmiljöverket?


Det finns så många möjligheter inom Arbetsmiljöverket. Så ta vara på det, är väl ett tips.

Hur är det att jobba på en myndighet?


Jag ser fördelarna med att Arbetsmiljöverket är en liten myndighet. Här försvinner man inte i mängden.

Hur fungerar det att jobba under pandemin?


Bra! Pandemin har sina fördelar. Den gör jobbet effektivare eftersom det brukar innebära kortare möten än tidigare. Att vi drar ner på resandet gör det också mer miljövänligt. Men jag saknar de personliga mötena och de mer informella kontakterna som kan ske under en fikapaus på en konferens.

Men hur går flytten – har du någon lägenhet som väntar i Bratislava?


Nej. Tanken är att jag börjar jobba 18 oktober men frågan är om jag ska vara på plats då, det handlar om hur pandemirestriktionerna ser ut. De ska ge besked i september om det blir i Bratislava eller om det blir distansarbete. När allt det praktiska är klart får jag hjälp att hitta boende. Får se om det blir i Slovakien eller i Österrike. Det är pendlingsavstånd från Bratislava till Wien, så där väljer många att bo.

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-09-22