Magdalena jobbar som sakkunnig för tillgänglighetsfrågor

Magdalena började sin resa på Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöinspektör. Numera jobbar hon som sakkunnig med ansvar för tillgänglighetsfrågor på regelavdelningen i Stockholm.

Bild på en medarbetare.

Berätta om din resa på Arbetsmiljöverket!

Jag började min bana här 2011 som inspektör på inspektionsavdelningen i Stockholm. Jag är byggnadsingenjör i grunden och utbildad psykolog. Jag har jobbat med allt från projektering på arkitektkontor till att jobba med arbetslivsinriktad rehabilitering och göra neuropsykologiska utredningar. Där någonstans befann jag mig, med en bred bakgrund yrkesmässigt, när jag såg att Arbetsmiljöverket sökte arbetsmiljöinspektörer. Jag tänkte att här kan jag använda all min kompetens inom arbetsmiljöområdet och få möjlighet att påverka på organisationsnivå istället för individnivå. Så jag sökte jobbet och fick det.

Jobbet som inspektör var verkligen fantastiskt spännande. Jag jobbade mest med att inspektera bygg- och anläggningsbranschen. I de flesta fall kunde jag kommunicera bristerna som rättats till vid en uppföljning, men det innebar också att ibland sätta omedelbara förbud och stoppa arbeten. Jag fick också möjligheten att vara projektledare för nationella tillsynsinsatser.

Efter fyra år som inspektör fick jag en nyinrättad tjänst som sakkunnig och ansvarig för tillgänglighetsfrågor på regelavdelningen. Jag är väldigt intresserad av inkludering och tillgänglighet ur alla perspektiv. Att få arbetsmiljölivet att fungera för alla, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte, tycker jag är viktigt. Mitt jobb handlar mycket om att integrera tillgänglighetsaspekterna i allt vårt arbete och stötta myndigheten i det. Jag ansvarar för att vi följer regeringens funktionshinderspolitiska mål. Jag jobbar också en hel del med att utbilda nyanställda inspektörer, regelhandläggare, inspektionsjurister och sektionschefer i tillgänglighetsfrågor.

Min roll här utvecklas hela tiden. Just nu ägnar jag mest tid åt olika utvecklingsprojekt, bland annat med att förbättra hur vi arbetar med regler och kommunikation så att det blir enklare för våra intressenter att hitta och förstå våra regler. Jag jobbar också i team där vi jobbar med tjänstedesign och testar nya sätt att jobba behovsdrivet med verksamhetsutveckling. Min tid består mest av arbetsmöten och samarbeten med andra, det är så jag löser mina arbetsuppgifter. Jag sitter sällan still vid skrivbordet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa är att vi har ett så otroligt meningsfullt uppdrag. Att få göra samhällsnytta, att det känns så viktigt.

Jag gillar att jobba med andra i en ständig utveckling, det passar mig som är rastlös. Här kan man skruva på det man jobbar med, eller få möjlighet att göra helt andra saker inom myndigheten. Jag känner att jag får bra kompetensutveckling och utbyten, både med utbildningar och i olika interna och externa nätverk. Jag har ett jätteroligt jobb och trivs verkligen bra!

Vilka utmaningar möter du?

Eftersom arbetsmiljölivet omfattar alla branscher och alla yrken så finns en inbyggd utmaning att som myndighet försöka täcka in så mycket, det är allt och inget på något sätt. I mitt jobb handlar utmaningarna om att få andra att ta mitt stöd vidare, att skapa förståelse och föra ut kunskapen till andra i organisationen. En annan utmaning är att vi är en ganska klassiskt uppbyggd hierarkisk linjeorganisation med allt vad det innebär. Det märks när man till exempel jobbar med utvecklingsarbete som bygger på samarbeten och kräver resurser över avdelningsgränser.

Hur skulle du beskriva kulturen?

Vi är inne i ett kulturarbete just nu och jobbar mycket med ledarskap och medarbetarskap. Det är bra att vi aktivt jobbar med kulturen, det leder oss framåt.

Som myndighet går vi också mer mot innovation, vi skapar tillsammans med våra intressenter, vi jobbar över gränser och är inne i en spännande förändringsprocess.

Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas här?

Här finns det så otroligt mycket kompetens inom områden man inte ens visste fanns, så det är viktigt att man vill dela sin kunskap med andra. Man behöver vara kommunikativ och socialt lagd. Man behöver nog också vara ödmjuk och prestigelös, och förstå att man är med och bidrar till en större helhet utifrån sin specifika kunskap och kompetens.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

I rollen som inspektör skulle jag säga att ta det lugnt! Det tar tid att lära sig yrket. Du behöver inte vara så nervös, du kommer att bli väl omhändertagen.

Senast uppdaterad 2023-07-12