Julia jobbar som inspektionsjurist

Arbetsmiljön utgör ett brett rättsområde där organisatoriska och sociala frågor ingår, liksom tekniska frågor om arbetsplatsens utformning och användning av arbetsutrustning.

Bild på Julia som jobbar som inspektionsjurist.

Berätta om ditt jobb!

Jag bidrar med juridisk kvalitetssäkring av beslut om förelägganden och förbud utifrån arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen. Det handlar bland annat om att säkerställa att vi har stöd i lag och föreskrifter när vi ska ställa krav på arbetsgivare att rätta till brister i arbetsmiljön. Därutöver handlägger jag ärenden om sanktionsavgifter och beslutar om åtalsanmälningar vid misstanke om arbetsmiljöbrott eller brott mot arbetsmiljölagen.

Vad gör du mer i ditt jobb?

I mitt arbete ingår även att företräda Arbetsmiljöverket i förvaltningsdomstol när våra ärenden går vidare dit. Då får jag bland annat skriva yttranden och representera myndigheten vid muntliga förhandlingar. Som inspektionsjurist får man ibland även vara med och svara på remisser samt ingå i arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten.

Vad är speciellt med att jobba med juridik inom arbetsmiljöområdet?

Det är allmänbildande eftersom arbetsmiljöfrågor aktualiseras inom alla delar av samhällslivet, vilket avspeglas i de ärenden vi handlägger. Rättsområdet spänner över allt ifrån frågor om arbetstid samt organisatoriska och sociala frågor, till mer tekniska frågor om till exempel arbetsplatsens utformning och användning av olika typer av arbetsutrustning.

Det känns motiverande och meningsfullt att i vissa ärenden få arbeta mer proaktivt och förebyggande med juridik som annars ofta är reaktiv till sin natur. En stor del av vår tillsynsverksamhet handlar om att få arbetsgivare att komma till rätta med brister i arbetsmiljön innan en situation uppstår då en arbetstagare blir sjuk, skadas eller dör av sitt arbete.

Vilka utmaningar möter du?

En del av våra ärenden kan ibland innehålla ganska kluriga frågor. Ett exempel är frågor om olika maskiner eller arbetsprocesser med tekniska inslag, vilket är ny kunskap för mig. Det är utvecklande och stimulerande att lära sig tillämpa juridiken på det. Jag får samarbeta med inspektörer och beslutsfattare för att förstå hur och varför olika arbetsmiljörisker kan uppstå och hur vi kan motivera arbetsgivare att komma tillrätta med de brister vi ser.

Vad betyder det för dig att arbeta för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?

Jag tycker det känns givande och motiverande att bidra till Arbetsmiljöverkets uppdrag och vision. Vi tillbringar stor del av våra liv på arbetet. I det ljuset är det grundläggande att var och en ska känna sig trygg och må bra på och av sitt arbete. Det känns viktigt och meningsfullt att vara med och bidra till det.

Senast uppdaterad 2023-08-30