Jessica jobbar som arbetsmiljöinspektör

Jessica jobbar som arbetsmiljöinspektör på inspektionsavdelningen i Mölndal.

Bild på en medarbetare.

Berätta om ditt jobb!

Mitt jobb som arbetsmiljöinspektör innebär att jag är ute och besöker olika arbetsplatser och genomför inspektioner. Jag inspekterar ungefär tre av fem dagar. En ganska vanlig dag på jobbet ser ut som så att jag åker ut och inspekterar på förmiddagen, det tar runt fyra timmar totalt med restid. Eftermiddagen ägnar jag åt administrativt arbete, som att dokumentera besök och skriva beslut.

Själva inspektionerna är väldigt varierade. Ena dagen kan det handla om kränkande särbehandling och hot och våld i arbetslivet, och nästa dag kan det vara en gemensam inspektion med andra myndigheter för att motverka osund konkurrens i arbetslivet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag gillar den stora friheten och flexibiliteten som jobbet ger mig. Jag planerar och lägger upp mitt eget schema, vilket gör att jag själv styr hur mina arbetsdagar ser ut. Jag gillar kombinationen av att vara ute på arbetsplatser och det mer traditionella kontorsarbetet. Jag trivs jättebra med att jobbet är så rörligt, dagarna går fort och det är varierat. Mötena med människor på arbetsplatser är alltid spännande, man vet aldrig vem man träffar när man kommer på inspektion.

Jag lär mig mycket på jobbet, vi inspektörer har så olika bakgrund och alla är väldigt generösa med kunskaper så det finns alltid någon att fråga.

Vilka utmaningar möter du?

Ibland möter jag arbetsgivare som inte är intresserade av att göra rätt för sig när det gäller arbetsmiljöarbete. Det kan vara en utmaning att nå fram till dem. En annan utmaning kan vara om arbetsgivare helt saknar kunskaper om arbetsmiljöregler. Då är det viktigt att vara lyhörd och förstå var arbetsgivaren befinner sig, var kunskapsnivån ligger och sen ta det därifrån.

Arbetsmiljöreglerna gäller för alla, men arbetsplatser är unika. Vi måste hela tiden bedöma hur mycket vi kan kräva av en arbetsgivare, när vi är nöjda, vad som är rimligt att förvänta sig. Det är inte så svart eller vitt alltid. Det märker man efter ett tag i jobbet.

Vad lockade dig till Arbetsmiljöverket?

Jag hade inte kommit i kontakt med Arbetsmiljöverket innan jag sökte jobb här, så för mig var det själva jobbannonsen som lockade. När jag kom på intervju fick jag direkt en positiv känsla, och när jag sen fick mer insyn i vad Arbetsmiljöverket gör så kändes det som rätt arbetsplats för mig. Det är en tacksam myndighet att jobba på eftersom grundbudskapet är något som de allra flesta ställer upp på, att alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö.

Hur skulle du beskriva kulturen?

Jag upplever att det finns en stor generositet och vilja att verkligen dela med sig av kunskap och kompetens. Man kan lära sig mycket här. Det är en tillåtande och stöttande miljö, och överlag en positiv stämning.

Vad tror du att andra inte vet om Arbetsmiljöverket som arbetsplats?

Att det finns en bredd här, även om Arbetsmiljöverket är en ganska liten myndighet jämfört med många andra. Man kanske tänker främst på inspektörer, men det finns många möjligheter och många andra tjänster man kan jobba med.

Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas här?

Som inspektör behöver man vara prestigelös när man jobbar med myndighetsutövning. Man behöver lägga sitt eget tyckande åt sidan för att förstå uppdraget. Man behöver ha självkännedom, vara följsam och ha en förmåga att anpassa sig i mötet med nya människor. Det är viktigt att vara lyhörd och kommunikativ. 

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

Som ny på jobbet känns ofta allt lite kaosartat och förvirrat, och det är naturligt. Men när man är ny i inspektörsrollen så är det ingen som förväntar sig att man ska vara en fullfjädrad inspektör direkt, det får ta tid. Som inspektör får man dessutom en gedigen introduktion och utbildning, så mitt råd skulle vara att vila i det och vara trygg i att kunskapen byggs upp över tid.

Senast uppdaterad 2023-07-12