Ingemar jobbar som sakkunnig i arbetsmedicinska frågor

Ingemar jobbar som handläggare på regelavdelningen i Stockholm. Han är läkare i grunden och specialist i yrkes- och miljömedicin.

Bild på en medarbetare.

Berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som sakkunnig med arbetsmedicinska frågor och är med och tar fram nya regler inom arbetsmiljöområdet. När vi tar fram regler så är utgångspunkten oftast att det finns ett arbetsmiljöproblem som behöver lösas. Då är det min och mina kollegors uppgift att skriva relevanta regler som gör nytta därute.

En stor del av min arbetsvardag handlar om att stötta internt och externt i att förklara vad våra regler egentligen betyder och hur de ska användas för att främja arbetshälsa. I det ingår mycket omvärldsbevakning och dialog med forskare, hälsovården och andra aktörer, så att vi kan fånga upp områden där det kan finnas potentiella hälsorisker och utmaningar.

Vad lockade dig till Arbetsmiljöverket?

Det som lockade mig var tanken på att jobba på en nationell nivå med arbetsmedicinska frågor och möjligheten att kunna påverka i större sammanhang, även på EU-nivå. I och med att Arbetsmiljöverket jobbar med regler som har ett stort genomslag nationellt, så kan man jobba förebyggande med arbetsmiljöhälsa på ett helt annat sätt. Jag såg det som en chans att få vara med och göra nytta för många fler.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är när jag ser konkreta resultat på att våra arbetsmiljöregler gör skillnad för människors hälsa. Till exempel när vi, tillsammans med arbetsgivare och fackliga parter, bidrog till att 10 000 målare fick en bättre arbetsvardag nästan omedelbart. Sådant gör mig glad. Det är givande när vi jobbar i team och tillsammans får till en bra produkt som gör det lätt för folk att förstå och använda våra regler på ett meningsfullt sätt.

Sedan gillar jag att det finns så bred kompetens i organisationen. Att ha tillgång till kollegor med väldigt mycket spetskunskap gör att jag lär mig nya saker hela tiden.

Hur skulle du beskriva kulturen?

Här finns en respekt för varandras kompetenser, samtidigt som man behöver kunna argumentera för sin sak då de flesta av oss har ganska olika inriktningar och expertområden. Kollegorna är hjälpsamma och det finns en vilja att åstadkomma bra saker tillsammans. Vi har trevliga fikastunder också, det är roliga människor och mycket skratt!

Vad tror du att andra inte vet om Arbetsmiljöverket som arbetsplats?

Att det finns en sådan bredd här i vad vi gör och vad vi jobbar med, men också hur vår arbetsplats genomsyras av det faktum att vi är en myndighet med allt vad det innebär. Vi är tjänstemän och måste förhålla oss till vissa saker.

Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas här?

Jag tror att man bör vara nyfiken och självgående. Man behöver kunna ta egna initiativ och söka kontakt, gå runt och snacka med folk! Man måste också gilla att samarbeta med andra och vara öppen för att det kan finnas flera olika vägar fram till ett mål.

Senast uppdaterad 2023-07-12