Arvid jobbar som utlämnare

Arvid jobbar med utlämning av handlingar på avdelningen för juridik i Stockholm.

Bild på en medarbetare.

Berätta om ditt jobb!

Jag jobbar som utlämnare på registraturen och hanterar förfrågningar som kommer från personer som begär ut olika handlingar från Arbetsmiljöverket. Mitt jobb handlar om att snabbt sätta sig in i olika typer av ärenden, göra sekretessprövningar och bedöma de handlingar som begärs ut. Jag har många kontaktytor internt och rådgör ofta med kollegor, till exempel med juristerna. Jag har också externa kontakter med till exempel polis och åklagare när det behövs. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mina kollegor på enheten och det goda samarbetet vi har. Vi jobbar hela tiden med att förbättra vårt arbetssätt tillsammans, och det finns stora möjligheter att påverka hur vi ska lösa saker i gruppen.

Sedan tycker jag att frågor som rör offentlighet, sekretess och personlig integritet är en viktig del av samhället, det känns spännande att få jobba med det. Jag gillar att det är en nischad roll och jag uppskattar den handgripliga handläggningen, att det är konkret och att jag verkligen får se vad jag gör, att mina leveranser är mätbara. I och med att jag läser så många handlingar så får jag också en hel del oväntad kunskap på köpet, både om saker som händer i samhället men också om vår myndighet och det vi arbete vi gör.

Hur skulle du beskriva kulturen?

Jag skulle säga att den är öppen, det finns en generös vilja att hjälpa varandra. Det märks av i allt från småpratet i hissen till att det känns bekvämt att samverka med andra.

I och med att vi jobbar med så många olika frågor i organisationen så är utmaningen att inte fastna i stuprörsarbete. Där gäller det att man är lite lyhörd och uppmärksam.

Vad gör dig stolt över din arbetsgivare?

Jag känner en stolthet i att vi är ute och gör så mycket tillsyn som vi faktiskt gör, och att vårt arbete syns i verkligheten och gör skillnad. När man sitter på sin arbetsplats åtta timmar om dagen så vill man känna att man gör något meningsfullt. För mig känns Arbetsmiljöverkets syfte, att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av sitt arbete, meningsfullt och motiverande.

Vilka egenskaper och drivkrafter tror du är viktiga för att trivas här?

Jag tror att man behöver ha tålamod. Vi är en myndighet och ibland tar saker tid, och måste få göra det. Det underlättar om man är social och har lätt för att knyta kontakter internt. Man behöver våga ställa frågor och be om hjälp, och också vara generös med att dela med sig av sin egen kunskap.

 

Senast uppdaterad 2023-07-12