Nio av tio skolor i Stockholms län får krav efter inspektion

  • 29 januari 2015

För lite förebyggande arbetsmiljöarbete och för få åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning. Det är exempel på vad som kommit fram i Arbetsmiljöverkets granskning av Stockholms läns skolor. ”En delvis ny risk är ett högt inflöde av mejl, sms och telefonsamtal från föräldrar och vårdnadshav...

Ändringar om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker

  • 25 mars 2015
Från den 1 juni 2015 träder i kraft nya regler om märkning och skyltning för kemiska produkter och risker.
En man sorterar skrivhäften med hjälp av en maskin

Arbetsmiljöverket utlyser projektplaneringsbidrag för forskning

  • 17 augusti 2015
Arbetsmiljöverket delar under hösten ut upp till 3 miljoner kronor i planeringsbidrag inför kommande satsning på arbetsmiljöforskning 2016-2018. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2015.
Kvinna bredvid barn torkar ett bord på en förskola

Varannan arbetsplats saknar planering mot stress

  • 23 oktober 2015

Över hälften av de förskolor som har inspekterats i Arbetsmiljöverkets kampanj med sikte på ohälsosam stress, brister i att kartlägga risker och upprätta handlingsplaner för att minska påfrestningarna för personalen. Det visar resultaten av en landsomfattande inspektionskampanj som avslutades ...

Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström, Arbetsmiljöverket, presenterar de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö på informationsträffen den 26 november.

Tre snabba frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö

  • 19 november 2015
Under hösten 2015 och våren 2016 kommer Arbetsmiljöverket att anordna informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Den 26 november kommer informationsträffen att webbsändas. Inför denna svarar Ulrich Stoetzer och Kerstin Waldenström från Arbetsmiljöverket på 3 snabba frågor om or...
Händer som använder digitala redskap som ligger på ett skrivbord.

Oklarheter kring den digitala arbetsmiljön

  • 1 december 2015

Havererade journalsystem inom vården, gränslösa arbetstider, dåligt stöd vid införandet av nya it-system. En ny rapport tar upp dagens digitala arbetsmiljöer och dess brister.

Ökad tillgänglighet en vinst för alla

  • 3 december 2015
Arbetsmiljöverket har i ett projekt inspekterat och informerat arbetsgivare om hur de kan öka tillgängligheten på sina arbetsplatser. Hinder i arbetsmiljön för personer med funktionsnedsättning kan ofta tas bort, och åtgärder som är nödvändiga för vissa är positiva för alla, visar projektet.
Kollage som visar exempel på farliga eller bristfälliga produkter (OBS. Produkterna på bilden har inget med innehållet i texten att göra.

Anmälan av farliga produkter

  • 14 december 2015
Arbetsmiljöverket har lanserat en ny e-tjänst för att anmäla farliga eller bristfälliga produkter. Det kan röra sig om exempelvis maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, stegar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk.
Boel Callermo som är projektägare på Arbetsmiljöverket för Kvinnors arbetsmiljö, ett uppdrag som kommer att fortsätta även under 2016 med fokus på att förmedla den kunskap som samlats in under projektets gång.

Genusperspektiv i organisationen har betydelse

  • 23 december 2015
Kunskap om genusfrågor har betydelse för en god arbetsmiljö för både kvinnor och män. Det var det viktigaste budskapet vid konferensen ”Genusperspektiv i organisationen gör skillnaden” som Arbetsmiljöverket och Länsstyrelserna gemensamt ordnat.
Bild på två ändringsföreskrifter - tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).

Två nya ändringsföreskrifter inom området trycksatta anordningar

  • 15 januari 2016
Arbetsmiljöverket har tagit fram två ändringsföreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2015:8) och om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2015:9).