Fler nyheter

Så arbetar Arbetsmiljöverket vid dödsolyckor

  • 21 december 2023

Den senaste tidens dödsolyckor har riktat strålkastarljuset mot säkerheten på svenska arbetsplatser. Här förklarar vi Arbetsmiljöverkets roll i arbetet efter en dödsolycka och vad som krävs för att vända den negativa trenden.

Fem människor omkom i den uppmärksammade hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg i mitten av december. Samma vecka dog ytterligare tre personer efter olyckor på svenska arbetsplatser. Hittills i år har över 60 personer omkommit i arbetsplatsolyckor, vilket är en markant ökning jämfört med förra året.

– Vi kan aldrig acceptera att någon dör av jobbet. Alla kan begå misstag, men det måste kunna ske utan katastrofala konsekvenser, säger vikarierande generaldirektör Håkan Olsson.

Vad gör Arbetsmiljöverket efter en dödsolycka?

Efter en allvarlig olycka startar Arbetsmiljöverket en utredning för att ta reda på vad som hänt och varför.

  • Vi inspekterar arbetsplatsen och ställer frågor till arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud om deras bedömning av orsakerna till händelsen.
  • Vi kontrollerar arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete och om arbetsgivaren har följt sina egna rutiner, arbetsmiljölagen och kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Vi kontrollerar om säkerhetsrutinerna har varit kända för dem som har arbetat på arbetsplatsen.
  • Vi tar del av arbetsgivarens egen olycksutredning och vilka åtgärder som planeras för att något liknande inte ska inträffa igen.

Om vi ser att arbetsmiljöarbetet har brustit och att det finns kvar risker i arbetsmiljön ställer vi krav på att bristerna åtgärdas. Arbetsmiljöverket kan då utfärda ett vitesföreläggande eller stoppa arbetet på hela eller delar av arbetsplatsen tills bristerna är åtgärdade. Vid misstanke om arbetsmiljöbrott gör vi en åtalsanmälan som lämnas till Åklagarmyndigheten.

Vad krävs för att antalet dödsolyckor ska minska?

Många av de dödliga händelserna skulle kunna ha förhindrats om rätt information, säkerhetsåtgärder och kunskap funnits. Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och det är på arbetsplatsen som man kan förebygga att någon blir sjuk, skadas eller dör av arbetet. För att minska antalet olyckor är ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete helt avgörande. Då kan man åtgärda risker innan en olycka sker och man får en bra säkerhetskultur på arbetsplatsen.

Samtidigt kräver ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete engagemang och kunskap från flera håll.

– För att få ner antalet dödsolyckor behöver hela arbetsmarknaden samarbeta, från politiker och myndigheter till arbetsgivare, fackförbund och skyddsombud. Vi är alla överens om att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet, men ingen aktör kan göra hela det arbetet ensam, säger Håkan Olsson.

Hur arbetar Arbetsmiljöverket för att antalet dödsolyckor ska minska?

Med arbetsmiljölagen som grund arbetar vi med att ta fram och sprida kunskap, ta fram nya regler samt inspektera arbetsplatser där riskerna är som störst. Syftet är att bidra till att arbetsgivare aktivt förebygger allvarliga skador och dödsolyckor.

Vi har en nollvision mot dödliga händelser i arbetet som bland annat handlar om att öka samverkan mellan arbetsmarknadens parter och branschorganisationer inom de värst drabbade områdena. Tillsammans arbetar vi för att identifiera behov av åtgärder för att ingen ska dö eller skadas av sitt arbete.

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra fler oanmälda inspektioner, vad innebär det?

Det innebär att vi får prioritera om våra resurser. Vi riktar in oss på arbetsplatser där riskerna bedöms vara störst, bland annat med hjälp av tips från andra myndigheter som upptäckt brister hos arbetsgivare.

– Samtidigt kommer vi aldrig att kunna inspektera oss till en helt säker arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. Vi har vår roll och vårt ansvar, men det är många aktörer som måste arbeta tillsammans, säger Håkan Olsson.

Här kan du läsa mer

Riskbedömning - hur allvarliga är riskerna i din arbetsmiljö?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Statistik om dödsolyckor i arbetet

Relaterade nyheter

Håkan Olsson blir särskild utredare för regeringens arbetsmiljöstrategi
  • 5 juni 2024
Regeringen har utsett Arbetsmiljöverkets Håkan Olsson till särskild utredare med uppdrag att ta fram ett förslag till ny arbetsmiljöstrategi. Det meddelade jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg på en pressträff i dag.
Ny e-tjänst för att söka och beställa handlingar
  • 29 maj 2024
Genom vår nya e-tjänst Sök och beställ handlingar kan du snabbt och enkelt söka efter ärenden i vårt diarium och se vilka allmänna handlingar som finns kopplade till ärendet. Du kan även skicka in en begäran om att få ut allmänna handlingar på ett enkelt sätt.
Ingen ska dö, varken på eller av jobbet
  • 29 april 2024
Under 2023 dog 60 personer på jobbet. Dessutom beräknas cirka 3 000 personer dö i förtid varje år i sjukdomar eller skador som beror på ohälsosamma arbetsmiljöer. Hur det går att förhindra, lyfter vi i samband med den Internationella Arbetsmiljödagen.
Rapport om skyddsombud till regeringen
  • 29 april 2024
Arbetsmiljöverket har lämnat sin rapport om skyddsombud till regeringen. För att fler ska vilja och kunna engagera sig som skyddsombud behövs bland annat stöd från kollegor och arbetsgivare, tid att utföra sitt uppdrag och kunskap.
Fler nyheter