Fler nyheter

Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning

Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.

En kvinna tittar ut genom ett fönster.

Kravet på interna rapporteringskanaler för visselblåsning finns i den så kallade visselblåsarlagen, som trädde ikraft i december 2021. De interna kanalerna är till för visselblåsning, det vill säga att rapportera om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen.

Visselblåsarlagen slår fast att personer som rapporterar om missförhållanden ska kunna vara anonyma. De ska inte heller riskera att drabbas av repressalier eller andra negativa konsekvenser. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare kunna använda kanalerna och skyddas mot repressalier.

De missförhållanden som rapporteras ska vara arbetsrelaterade och det ska finnas ett allmänintresse av att de kommer fram. Rapporteringen ska kunna ske skriftligt, muntligt och vid ett fysiskt möte.

Krav på interna rapporteringskanaler

 • Visselblåsarlagen ställer inga krav på att det ska finnas ett tekniskt system för rapportering. Lagen beskriver i stället vilka funktioner eller krav interna rapporteringskanaler ska uppfylla. Det innebär att de kan se olika ut men ändå uppfylla lagkraven.
 • En bred krets av personer ska kunna använda kanalerna och skyddas mot repressalier. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • Utöver anställda ska till exempel volontärer, praktikanter och konsulter kunna rapportera missförhållanden och oegentligheter.
 • Arbetsplatsen ska ha tydliga interna rutiner för hur rapportering om missförhållanden ska tas emot, följas upp och återkopplas.
 • Det ska finnas särskilt utsedda personer eller enheter som hanterar informationen som rapporteras. Dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga.

Visselblåsarlagen och interna kanaler

Visselblåsarlagen trädde i kraft den 17 december 2021. Kravet på att ha interna rapporteringskanaler började gälla vid olika tidpunkter:

 • 17 juli 2022 var sista dag för offentliga verksamheter med 50 eller fler anställda, samt för företag med 250 eller fler anställda.
 • 17 december 2023 är sista dag för företag med 50 - 249 anställda.

Läs mer om interna kanaler för visselblåsning på av.se:

Interna kanaler för visselblåsning

Relaterade nyheter

Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
 • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka
 • 20 december 2023
Arbetsmiljöverket föreslår att de nya bestämmelserna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer (kategori 1–4) dras tillbaka och ersätts av nya ändringsföreskrifter som nu går ut på remiss. Bestämmelserna skulle ha trätt ikraft 1 december 2025. I de nya ändringsföreskrifterna föreslås att de ...
Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd
 • 15 december 2023
Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.
Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
 • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler nyheter om Bygg, anläggning