Fler nyheter

Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm

  • 14 november 2023

Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.

Bild på en inspektör och polis som kontrollerar en lastbil.

Arbetslivskriminalitet ökar och vi myndigheter behöver fortsätta att utveckla våra metoder för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler utbyter vi information om vilka företag och organisationer som ska kontrolleras, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i samarbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Centret öppnar i Polisens lokaler. Sedan tidigare finns fem center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och i Norrköping. Planen är att starta det sjunde och sista centret i Malmö den 1 december.

– När vi sitter i samma lokaler ökar vår möjlighet till samarbete och utbyte av information utifrån gällande sekretessregler. Då kan vi också i högre utsträckning rikta in oss på arbetsplatser där vi verkligen behöver vara. Genom den här konstruktionen får vi en samlad kunskap och ännu mer spets i vårt urval, för vi hittar brister på i stort sett vartenda arbetsställe vi kontrollerar, säger Håkan Olsson.

Kriminella i den organiserade brottsligheten använder företag som sina brottsverktyg för att komma åt bidrag och på andra sätt fuska sig till det som de inte har rätt till. Vi riktar därför våra kontroller mot företag i de branscher som vi myndigheter tillsammans har analyserat och där vi ser att riskerna för arbetslivskriminalitet är störst. Sedan 2018 har Arbetsmiljöverket deltagit i drygt 11 000 gemensamma myndighetskontroller. Det har bland annat lett till att drygt 1 100 företag har fått betala eller riskerar att få betala sanktionsavgifter på sammanlagt cirka 61 miljoner kronor.

Läs mer i det myndighetsgemensamma pressmeddelande som Polismyndigheten publicerat:

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Stockholm, pressmeddelande, Polismyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Ny vägledning om skyddsutrustning vid utbrott av zoonos
  • 19 mars 2024
Zoonoser är sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor. Arbetsmiljöverket har tillsammans med andra myndigheter tagit fram en vägledning om vilken skyddsutrustning som ska användas när det finns risk för zoonoser.
Remiss om ackrediterad certifiering av pannoperatörer
  • 6 mars 2024
Nu har Arbetsmiljöverket skickat ut ett nytt förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer. Ändringen gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:11) om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning.
Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Fler nyheter