Fler nyheter

Center mot arbetslivskriminalitet startar i Stockholm

  • 14 november 2023

Idag öppnar ett center mot arbetslivskriminalitet i Stockholm. Det är landets sjätte center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.

Bild på en inspektör och polis som kontrollerar en lastbil.

Arbetslivskriminalitet ökar och vi myndigheter behöver fortsätta att utveckla våra metoder för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll.

– Centren är nav för myndigheternas gemensamma arbete mot arbetslivskriminalitet. Vi samarbetar i planering, genomförande och uppföljning av gemensamma kontroller och utifrån gällande sekretessregler utbyter vi information om vilka företag och organisationer som ska kontrolleras, säger Håkan Olsson, vikarierande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i samarbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Centret öppnar i Polisens lokaler. Sedan tidigare finns fem center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå, Uppsala, Örebro, Göteborg och i Norrköping. Planen är att starta det sjunde och sista centret i Malmö den 1 december.

– När vi sitter i samma lokaler ökar vår möjlighet till samarbete och utbyte av information utifrån gällande sekretessregler. Då kan vi också i högre utsträckning rikta in oss på arbetsplatser där vi verkligen behöver vara. Genom den här konstruktionen får vi en samlad kunskap och ännu mer spets i vårt urval, för vi hittar brister på i stort sett vartenda arbetsställe vi kontrollerar, säger Håkan Olsson.

Kriminella i den organiserade brottsligheten använder företag som sina brottsverktyg för att komma åt bidrag och på andra sätt fuska sig till det som de inte har rätt till. Vi riktar därför våra kontroller mot företag i de branscher som vi myndigheter tillsammans har analyserat och där vi ser att riskerna för arbetslivskriminalitet är störst. Sedan 2018 har Arbetsmiljöverket deltagit i drygt 11 000 gemensamma myndighetskontroller. Det har bland annat lett till att drygt 1 100 företag har fått betala eller riskerar att få betala sanktionsavgifter på sammanlagt cirka 61 miljoner kronor.

Läs mer i det myndighetsgemensamma pressmeddelande som Polismyndigheten publicerat:

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Stockholm, pressmeddelande, Polismyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Unika föreskrifter underlättar arbetsmiljöarbetet
  • 4 december 2023
När föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö kom för sju år sedan satte de fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. En ny rapport visar att det finns ett stort intresse för föreskrifterna och att de har underlättat arbetet med den organisatoriska och soci...
Fler företag ska ha kanaler för visselblåsning
  • 16 november 2023
Senast 17 december 2023 ska privata arbetsgivare med minst 50 anställda ha lanserat interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Sådana rapporteringskanaler används för att slå larm om missförhållanden på arbetsplatsen.
Montering av solceller på tak – vad gäller?
  • 24 oktober 2023
Har du koll på de arbetsmiljöregler som gäller vid montering av solceller på tak? Här går vi igenom hur du förebygger risker och vem som är ansvarig för vad.
Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Fler nyheter