Fler nyheter

Center mot arbetslivskriminalitet startar i Norrköping

  • 21 juni 2023

Ett nytt center mot arbetslivskriminalitet har öppnat i Norrköping. Det är landets tredje center, där Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter jobbar tillsammans för att motverka brott i arbetslivet.

Bild på personal Arbetsmiljöverket och Polisen som utför en gemensam kontroll vid en lastbil.

– Arbetslivskriminaliteten ökar, därför är det viktigt att vi myndigheter fortsätter att utveckla våra metoder för att komma åt de oseriösa företagen från flera håll. Vi ser som samordnande myndighet en stor styrka i att dagligen kunna samverka över myndighetsgränserna. Tillsammans har vi avslöjat allt från farliga arbetsmiljöer till svart arbetskraft, företag som fuskar med skatter och avgifter och misstänkt människohandel, säger Anna Nordenmark, enhetschef på avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Det nya centret mot arbetslivskriminalitet (AKC) har öppnat i polisens lokaler i Norrköping. Sedan tidigare finns två center mot arbetslivskriminalitet, i Umeå och Göteborg, och planen är att starta sammanlagt sju.

Arbetsmiljöverket är samordnande myndighet i samarbetet mot arbetslivskriminalitet. I arbetet deltar Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort cirka 9 000 gemensamma inspektioner i Sverige. Det har bland annat lett till att cirka 1000 företag har fått betala eller riskerar att få betala sanktionsavgifter på sammanlagt cirka 50 miljoner kronor.

Läs mer i det myndighetsgemensamma pressmeddelande som Polismyndigheten publicerat:

Center mot arbetslivskriminalitet startar i polisregion Öst, nyhet, Polismyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg
  • 21 september 2023
Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör dig som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.
Arbetsmiljöverket inspekterar små företag
  • 18 september 2023
Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i små företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.
Sök bidrag för information och rådgivning om visselblåsning för 2024
  • 11 september 2023
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt vissa ideella organisationer kan nu söka statsbidrag för att ge information och rådgivning om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, det vill säga visselblåsare.
Nya utbildningskrav har börjat gälla vid hantering av diisocyanater
  • 30 augusti 2023
I Sverige har Arbetsmiljöverket länge haft krav på att de arbetstagare som hanterar diisocyanater ska ha genomgått en utbildning. Den 24 augusti började nya utbildningskrav gälla för de diisocyanater som omfattas av begränsningen i EU:s Reach-förordning.
Fler nyheter