Fler nyheter

Beslut i september om Arbetsmiljöverkets regler i en ny struktur

  • 20 april 2023

Nu är det bestämt när Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin beslutar om föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur – och när de träder i kraft. Efter avslutande samråd med arbetsmarknadens parter under våren pågår ett intensivt arbete för att få allt klart till beslutet i september.

Porträtt: Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör
Erna Zelmin, Arbetsmiljöverkets generaldirektör.

Erna Zelmin kommer att besluta om reglerna i en ny struktur under september 2023 och den 1 januari 2025 träder de i kraft. I samband med beslutet kommer också reglerna i en ny struktur att finnas i ett digitalt format på av.se. Reglerna kommer vara märkta med en vattenstämpel för att det ska vara tydligt att de inte gäller ännu.

– Det känns väldigt bra att vi nu har kommit så långt i vårt arbete att vi kan kommunicera när beslut och ikraftträdande sker. Det har varit ett mycket omfattande utvecklingsarbete och nu närmar vi oss äntligen den första milstolpen, säger Erna Zelmin.

Arbetsmiljöverket har haft avslutande samråd under våren

De cirka 2 300 paragraferna i dagens 67 föreskriftshäften har sorterats in i 15 nya föreskriftshäften. Reglerna är innehållsmässigt desamma vad gäller krav- och skyddsnivåer – med ett undantag. För byggherrar, byggarbetsmiljösamordnare och projektörer har det tillkommit nya regler.

Men alla regler har bearbetats textmässigt när de har sorterats in i den nya strukturen. Detta bland annat för att göra språket enklare, uppnå större enhetlighet och för att undvika dubbelregleringar. En del av de allmänna råd som strukits för att de inte följer kraven för ett allmänt råd kommer istället att arbetas in som stödjande material på av.se.

Efter den andra remissomgången 2022 har Arbetsmiljöverket under våren haft två avslutande samråd med arbetsmarknadens parter. Och nu fortsätter ett intensivt arbete för att få allt klart till beslutet i september.

Digitaliserade regler vid beslutet

En annan viktig förändring som sker i samband med beslutet är att reglerna i en ny struktur även kommer att finnas digitalt, inte bara som pdf:er.

– Vi jobbar med regelförnyelse för att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda våra regler. Den nya regelstrukturen ger en bättre överblick över alla regler och digitaliseringen gör att reglerna blir tillgängliga för fler, i många fler situationer, säger Erna Zelmin.

Presentationsmaterial om regelförnyelsen 

I vanliga fall är tiden mellan beslut och ikraftträdande tre månader när Arbetsmiljöverket beslutar om nya föreskrifter. I detta stora arbete är det viktigt att alla som behöver förbereda sig och inte minst uppdatera sina egna informationsmaterial om reglerna får gott om tid på sig att göra det.

Efter generaldirektörens beslut kommer det att finnas presentationsmaterial om regelförnyelsen på av.se i form av bland annat filmer, poddavsnitt och vanliga frågor och svar.

Läs mer

Se en översiktsbild av den nya regelstrukturen på av.se:
Aktuellt om regelförnyelsen

Relaterade nyheter

Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2023
  • 22 februari 2024
2023 var ett mörkt år på svensk arbetsmarknad. Antalet arbetsorsakade besvär och dödsfall visar att en god arbetsmiljö inte prioriteras tillräckligt högt. Det framgår av Arbetsmiljöverkets årsredovisning.
Återkallad remiss om certifierad ackreditering av pannoperatörer
  • 8 februari 2024
Arbetsmiljöverket remitterade den 19 december 2023 ett förslag till regeländring för ackrediterad certifiering av pannoperatörer.
Lars Lööw blir ny generaldirektör för Arbetsmiljöverket
  • 19 januari 2024
Regeringen har utsett Lars Lööw till generaldirektör för Arbetsmiljöverket. Han tillträder den 1 mars 2024.
Sök bidrag 2024 för att motverka brott i arbetslivet
  • 16 januari 2024
Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer kan nu söka statsbidrag för att främja kunskapsutbyte och samverkan med myndigheter för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet.
Fler nyheter