Infällda LED-plattor

Övergången från lysrör till LED har gått snabbare än beräknat och idag installeras ytterst få lysrörsarmaturer på våra arbetsplatser. Anledningarna är flera. LED-armaturer och speciellt de så kallade LED-plattorna (ofta infällda i undertak) innebär ofta lägre energiförbrukning, lägre pris, enklare installation och ibland möjlighet till mer flexibelt utnyttjande av lokalerna. Den snabba övergången har dock medfört belysningsmässiga konsekvenser.

Synergonomiska brister som uppstått

Pendlade lysrörsarmaturer, som fortfarande är mycket vanliga, har oftast en del av ljuset riktat upp mot taket för att skapa en reflekterad allmänbelysning. LED-plattor infällda i taket medför att sådant uppljus saknas och att intilliggande takytor blir därför betydligt mörkare. Det innebär en stor risk för att LED-plattorna upplevs som bländande.

Sådan bländning kan vara särskilt påtaglig i öppna kontorslösningar där LED-plattor längre fram i lokalen och kommer allt mer centralt i arbetstagarens synfält. Dessutom saknar ofta dagens LED-plattor, i motsats till flertalet pendlade lysrörsarmaturer, den avskärmning som krävs för att undvika bländning.

Mätningar

Mätningar av luminanserna (ljusheten) bekräftar upplevelsen av bländning. Skillnaden i luminanser mellan tak och LED-platta bör inte överstiga ca 10 gånger, ju lägre skillnad desto bättre. Sett från arbetstagarnas position kan skillnaden tyvärr vara väsentligt högre beroende på fabrikat, placering och eventuell avskärmning.

Föreskriftskrav

Om armaturer, inklusive LED-plattor, placerats så att de medför bländning strider detta mot Arbetsmiljöverkets krav i föreskriften om Arbetsplatsen utformning (AFS 2020:1). I § 136 anges att god belysning innebär bländfrihet. Detta krav ställs för att medge goda arbetsförhållanden vilket gynnar både arbetstagare och arbetsgivare.

Alternativ för att åtgärda bristerna

Vid projektering och nybyggnation är det centralt att utforma belysningen så att bländning inte uppstår genom att välja lämpliga armaturer och placering av dessa. Här kan ljusplanerare och belysningsdesigners vara till stor hjälp.

Bländning från redan installerade LED-plattor kan minskas på flera sätt, till exempel genom att höja upp dem i undertaket med hjälp av infällnadsramar förutsatt att de får plats. Det kan också göras genom att placera fysiska avskärmningar runt plattorna.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-08-16