Ljus och belysning

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt.

Belysningen ska vara anpassad efter det arbete som ska utföras och den ska gå att anpassa efter varje individs behov. Ibland arbetar man sittande, ibland stående, ibland ensam, ibland i grupp. Det ställer krav på en genom­tänkt belysning. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.

Dålig belysning kan ge besvär

Felaktigt utformad belysning bidrar till att du blir trött i ögonen och att du kan få huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen. Det händer när man anpassar huvudets eller kroppens läge och position för att se bättre, till exempel genom att man böjer sig åt sidan för att undvika en bländande ljuskälla eller för fram huvudet för att se skarpare. Många arbeten kräver hög koordination mellan syn och motorik.

Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra även utan att huvudets och kroppens läge förändras.

Både svag belysning och bländande ljus kan innebära problem. Risken för olycksfall kan också öka.

Flimmer kan vara både synligt och osynligt vilket kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan göra att du blir trött och därför arbetar sämre. Känsliga individer påverkas betydligt mer än så. Osynligt flimmer kan även medföra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet. Det utgör naturligtvis en olycksrisk.

Om du får för lite dagsljus kan du bli trött och dessutom sova sämre under den följande natten, och ett rum utan fönster kan kännas instängt och isolerat.

Belysning för att se och arbeta bättre

Belysningen ska ge ett jämnt och lagom starkt sken i lokalen och kontrasten mellan arbetsobjektet och den omgivande miljön ska ta hänsyn till den arbetandes förutsättningar och synkraven i arbetet. Särskilt äldre arbetstagare kan uppleva att belysningen är otillräcklig, de kan då behöva en arbetslampa vid arbetsytan, den ska vara justerbar och får inte blända. 

Ett exempel på en arbetssituation där synförhållandena kan vara ansträngande är brevbärarnas sorteringshyllor där texten på adressaterna ofta är liten och belysningen ojämn. Det finns flera synavstånd som beror på vilken hylla som brevbäraren tittar på. Behovet av att se skarpt ökar ju högre upp i synfältet brevbäraren tittar, och därmed fungerar inte progressiva glasögon. I trappuppgångarna är det ofta svårt att läsa på grund av svag belysning och lågt placerade brevinkast och namnskyltar.

Dagsljus ger grunden för lokalernas belysning

Dagsljus är grunden för lokalernas belysning under den ljusa delen av året och dygnet, och bidrar till att arbetsplatsen kan spara energi genom att använda mindre elbelysning. Dagsljus är också viktigt för att biologiska funktioner i kroppen ska fungera så att vi mår bra och kan koncentrera oss på våra arbetsuppgifter.

Fönster vid arbetsplatsen är viktigt för att ta in dagsljus och för att kunna se ut. När du ser ut får du praktisk information som du behöver för att göra riktiga bedömningar. Det kan gälla att ta rätt beslut då det gäller enkla och praktiska saker som hur dagen förflyter, hur du ska klä dig när du går ut eller om du ska undvika att gå ut alls.

Hur fönster och ljusavskärmningar utformas är viktigt eftersom det bestämmer dagsljusets karaktär och hur väl det kan utnyttjas, hur mycket dagsljus som kommer in i rummet och om ljuset bländar eller inte.

Dunkla ljusförhållanden i olika miljöer

Svag belysning blandat med bländande ljuskällor och fönster i änden på mörka korridorer på byggarbetsplatser innebär olycksrisk att snubbla på föremål vid svaga eller starkt växlande belysningsstyrkor. Det är också svårt att läsa ritningar på blåkopior med låg kontrast i svag belysning. 

Uppåtriktad blickriktning vid elinstallationer i tak medför starkt bakåtböjd nacke. Takmålning är synkrävande och medför hög belastning på nacke och skuldra. Kontrastbländning kan uppkomma mellan just strukna målade vita ytor och ännu omålade mörka ytor. Samma problem kan uppstå för kirurgen då mycket höga belysningsstyrkor i operationsområdet och relativt mörkt runt omkring ger upphov till kontrastbländning. 

Planera ljusmiljön på arbetsplatsen

Om man planerar ljusmiljön noggrant förbättrar man inte bara arbetsmiljön, utan man kan även uppnå andra positiva effekter som en mer stimulerande arbetsplats.

Belysningen ska göra det lätt att se och utföra arbetsuppgifterna och bidra till en behaglig miljö som är stimulerande för arbetet. Några av de grundläggande kraven på en bra belysning är:

  • tillräckligt ljus på rätt ställe
  • så lite bländande ljus som möjligt
  • ett jämnt ljus på arbetsytan
  • inte för stora kontraster mellan arbetsyta och omgivning.

Föreskrifter om ljus och belysning

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter, öppnas i nytt fönster

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:05), föreskrifter, öppnas i nytt fönster

Publikationer om ljus och belysning

Arbeta rätt vid bildskärmen (ADI 524), broschyr, öppnas i nytt fönster

Ljus & Rum är en detaljerad vägledning vid planering av arbetsplatsens belysning. Den innehåller tabellerna från belysningsstandarden SS-EN 12464-1 och är utgiven av Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet. Se delar av publikationen vilken återfinns på respektive webbplats.

Ljuskultur, extern länk, öppnas i nytt fönster

Planeringsguide för belysning av arbetsplatser inomhus framtagen av belysningsbranschen, extern länk, öppnas i nytt fönster

Kunskapssammanställning - Dagsljus och utblick på arbetsplatsen, extern länk, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter och publikationer om systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS:2001:01), föreskrifter, öppnas i nytt fönster

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr, öppnas i nytt fönster

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (H455), bok, öppnas i nytt fönster

Du hittar även mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete på våra sidor om hur du kan arbeta med arbetsmiljön.

Arbeta med arbetsmiljön, öppnas i nytt fönster

Standarder för ljus och belysning

Det finns två standarder för ljus och belysning av arbetsplatser. Den ena specificerar belysningskrav för arbetsplatser inomhus och uppfyller behoven för synkomfort och synprestation för människor med normal synkapacitet. Den andra tar upp belysning för arbetsplatser utomhus. Standarderna finns att köpa på SIS, Swedish Standard Institute, webbplats.

SS-EN 12464-1:2011, standard för belysning av arbetsplatser inomhus, SIS webbplats, öppnas i nytt fönster

SS-EN 12464-2:2014, standard för för belysning av arbetsplatser utomhus, SIS webbplats, öppnas i nytt fönster      

Ladda ner vår ljusapp

Arbetsmiljöverkets ljusapp finns för iPhone och inom kort även för Androider, De är kostnadsfria och finns att ladda ner i AppStore respektive inom kort på Google Play.

Ljusapp för iPhone

 

Senast uppdaterad 2024-02-28