Andningsskydd

Andningsskydd används när det finns skadliga föroreningar i luften eller det finns risk för syrebrist. Föroreningarna kan förekomma som damm, rök, aerosoler, fibrer, gas eller ånga.

Skyddskläder

Reglerna om andningsskydd preciseras

Du som är arbetsgivare ska se till att andningsskydd är individuellt utprovade. Om man väljer tätsittande andningsskydd, ska tätheten provas genom en så kallad tillpassningsprovning. Det är innebörden av regler som träder i kraft 1 januari 2025.

Läs mer om vad reglerna innebär för dig som arbetsgivare:

Arbetsgivare måste prova ut andningsskydd

Andningsskydd kan delas upp i två olika grupper: filterskydd och andningsapparater. Filterskydd tar luft från omgivningen och filtrerar bort skadliga föroreningar, medan andningsapparater förses med ren luft, till exempel tryckluft. Man ska alltid använda en andningsapparat när man inte vet vilka luftföroreningar som finns i den omgivande luften eller när det finns risk för syrebrist.

Välj rätt andningsskydd

För att kunna välja rätt andningsskydd är det viktigt att kartlägga de olika risker som finns och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Man måste också ta hänsyn till miljöfaktorer och om det finns särskilda bestämmelser som måste följas. När man väljer andningsskydd är det bra att ställa sig dessa frågor: 

 • Finns det risk för syrebrist?
 • I vilken form förekommer ämnet man ska skydda sig mot?
 • Är arbetet tungt?
 • Är arbetet kort- eller långvarigt?
 • Sker arbetet i extrema temperaturer eller extrem luftfuktighet?
 • Vad finns det för behov av sikt?
 • Hur mycket rörelsefrihet behöver man?
 • Har man möjlighet att kommunicera?
 • Vilka ergonomiska aspekter behöver man ta hänsyn till, exempelvis värmebelastning?
 • Kan andningsskyddet kombineras med annan personlig skyddsutrustning utan att skyddet försämras?

Det är viktigt att andningsskyddet är anpassat till bäraren, eftersom det inte ger optimalt skydd om det läcker. Därför ska man alltid täthetskontrollera det innan användning.

Se till att alla har rätt utbildning och träning inom användning av andningsskydd

Innan man börjar använda andningsskydd bör man få tillräcklig utbildning. Utbildningen ska omfatta en teoretisk del och praktisk provning. Användaren ska få kunskaper om:

 • varför andningsskyddet behövs och när det ska användas
 • hur man kontrollerar passformen och att andningsskyddet sluter tätt
 • vad felaktig användning innebär
 • vad utrustningen har för begränsningar och användningstid
 • hur man anpassar och tar på andningsskyddet
 • hur man kontrollerar andningsskyddet innan varje användning
 • hur man byter filter
 • hur man ska förvara och underhålla andningsskyddet.

Förvara och underhåll andningsskyddet på rätt sätt

Förvara andningsskydd i lämpliga behållare eller lådor när de inte används, så är de skyddade mot smuts, olja, påverkan av kemikalier och hög luftfuktighet. Filter ska bytas enligt tillverkarens bruksanvisning och inte användas efter utgånget datum.

Olika typer av andningsskydd

De flesta andningsskydd består av en ansiktsdel i kombination med ett filter eller en anordning som kan tillföra ren inandningsluft. Ansiktsdelen kan vara

 • en halvmask – täcker användarens näsa, mun och haka och hålls på plats med justerbara band (tätar mot användarens ansikte och finns i olika storlekar)
 • en helmask – täcker användarens ögon, näsa, mun och haka och hålls på plats med justerbara band (tätar mot användarens ansikte)
 • ett visir – täcker ansiktet och del av huvudet (glasögon går att använda under visiret)
 • en heltäckande huva – täcker hela huvudet (glasögon går att använda under huvan).

Om man har skäggväxt är det lämpligt att använda visir och huva eftersom hel- och halvmask inte tätar ordentligt.

Filterskydd i andningsskydd

I filterskydd passerar inandningsluften ett filter där den renas från föroreningar. Olika filter används för olika typer av föroreningar. De har olika bokstavs- och färgkoder beroende på vilka typer av föroreningar de skyddar mot, och det ska framgå av filtrets märkning och tillverkarens bruksanvisning som medföljer filtret. Man ska alltid utgå från tillverkarens rekommendationer när man byter filter, och om man använder partikelfilter som skydd mot mikroorganismer och enzymer är det lämpligt att kassera partikelfiltren efter varje användning.

Masker av filtermaterial är tillverkade helt eller delvis av filtermaterialet. De ger endast skydd mot partiklar och vattenaerosoler. Filtrerande halvmasker ska normalt slängas efter varje arbetsskift om de inte är märkta med ”R”. Det innebär att det kan återanvändas enligt tillverkarens instruktioner i bruksanvisningen.

Andningsapparater

Man ska alltid använda en andningsapparat när man inte vet vilka luftföroreningar som finns i den omgivande luften eller när det finns risk för syrebrist. Andningsapparater förser bäraren med oförorenad luft eller syre. Det kan ske genom en slang kopplad till luftintaget eller tryckluft eller genom bärbara tryckluftsflaskor.

Andningsskyddets skyddsförmåga

Skyddsfaktorn är ett mått på hur mycket halten föroreningar minskar med andningsskyddet. Ett andningsskydd som har skyddsfaktor 100 reducerar halten föroreningar i den omgivande luften 100 gånger, till exempel från 50 till 0,5 ppm.

Om man avlägsnar andningsskyddet under exponering minskar skyddsfaktorn drastiskt. Diagrammet nedan visar att om man under ett arbetspass på åtta timmar avlägsnar andningsskyddet under sammanlagt fem minuter blir skyddsfaktorn 10 procent av skyddsfaktorn vid 100 procents användning.

Diagrammet visar att om man under ett arbetspass på åtta timmar avlägsnar andningsskyddet under sammanlagt fem minuter blir skyddsfaktorn 10 procent av skyddsfaktorn vid 100 procents användning.

Källa: Nordic Safety Association

Skyddsfaktorn minskar också kraftigt om användare av hel- och halvmask har skäggstubb eller skägg. Av tabellen nedan framgår att endast 10 procent av skyddet kvarstår om användaren har skäggstubb.

Av tabellen framgår att endast 10 procent av skyddet kvarstår om användaren har skäggstubb.

Källa: Nordic Safety Association

Senast uppdaterad 2023-12-15