Tillgänglighetsutlåtande för våra appar

På den här sidan beskriver vi våra appars tillgänglighetsbrister. Här finns också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister.

Arbetsmiljöverket står bakom den här apparna Buller och Ljus. Vår ambition är att våra appar ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi försöker åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Appen Buller

Ingen möjlighet att förstora mätaren och dess referensvärden i första vyn. För övrigt inga kända tillgänglighetsproblem. Men appen ger bara tillförlitliga mätningar med de telefonmodeller vi listat på sidan om appen.

Bullerappen

Appen Ljus

Finns endast för iPhone. Det beror på att vi har gjort bedömningen att det är för kostsamt att ta fram en androidversion då appen är beroende av telefonernas kamera. Den stora spridda floran av telefoner med Android gör det svårt för oss som myndighet att ta fram en så komplex app då det innebär att varje telefonmodell kräver särskilda anpassningar. Detta mest på grund av att olika telefoner har olika kameror från olika tillverkare. 

Appen håller för närvarande på att uppdateras och i samband med det konverteras koden till Swift vilket i sig medför förbättrad prestanda och  tillgänglighet.

Ljusappen

Rapportera brister

Upplever du några problem med tillgängligheten i någon av våra appar berätta det i första hand för oss så tar vi det med oss i kommande uppdatering. Du kan använda vårt formulär för att rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

I andra hand kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Digg.se, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2023-07-10