Tillgänglighetsutlåtande för våra appar

På den här sidan beskriver vi våra appars tillgänglighetsbrister. Här finns också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker andra brister.

Vår ambition är att våra appar ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi försöker åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Appen Buller

Inga kända tillgänglighetsproblem. Men appen ger bara tillförlitliga mätningar med de telefonmodeller vi listat på sidan om appen.

Bullerappen

Appen Ljus

Finns endast för iPhone. Det beror på att vi har gjort bedömningen att det är för kostsamt att ta fram en androidversion då appen är beroende av telefonernas kamera. Det finns allt för många mobiltelefoner som använder Android som operativsystem.

Appen håller för närvarande på att uppdateras och i samband med det konverteras koden till Swift vilket i sig medför förbättrad prestanda och  tillgänglighet.

Kontakt

Upplever du några problem med tillgängligheten i någon av våra appar så skriv ett mejl och berätta det för oss så tar vi det med oss i kommande uppdatering.

webbredaktionen@av.se

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-06-05