Tillbaka till Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik

Arbetsskador 2018

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar. Rapporten Arbetsskador kommer ut varje år.

Senast uppdaterad 2023-07-10