Utstationering

Sök pågående utstationering

Här kan du söka fram en del uppgifter om pågående utstationeringar i Sverige.

Det är arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige som har anmält uppgifterna och därmed ansvarar för att de är korrekta.

Sökning

Du kan söka på flera branscher och/eller kommuner genom att hålla inne Ctrl (PC) eller Cmd (Mac) och klicka på alternativen.

Olämpligt innehåll

Anmäl olämpligt innehåll till arbetsmiljoverket@av.se.

Sökfilter