Se samtliga presentationer

Organisatorisk och social arbetsmiljö, presentation

Presentation från de informationsträffar om organisatorisk och social arbetsmiljö som ägde rum 2015-2016.

Bild från presentationen om organisatorisk och social arbetsmiljö
Organisatorisk och social arbetsmiljö, presentation

Presentationen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Senast uppdaterad 2019-07-15