Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i restauranger och andra storhushåll (AFS 2008:2), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1982:20) om arbete i restauranger och andra storhushåll med kommentarer upphörde att gälla den 1 juli 2008. 

Senast uppdaterad 2024-05-06