Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 1988:6).

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om trämögel (AFS 2007:9), föreskrifter

Trämögel (ADI 573), broschyr

Omslagsbild på Trämögel (ADI 573)
I den här broschyren kan du läsa om trämögel, en arbetsmiljörisk som förekommer i framförallt sågverk och trävaruindustrin. Trämögel kan ge hälsoproblem, därför är det viktigt att veta hur man förhindrar att det uppstår.
Trämögel (ADI 573), broschyr

Senast uppdaterad 2024-05-06