Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i utgångskassa (AFS 2009:1), föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:19) med föreskrifter om arbete i utgångskassa.

Senast uppdaterad 2024-05-06