Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om organiskt damm i lantbruk (AFS 2007:8), föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-05-06